Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

Земеделците с проекти - 4 пъти повече от планирания бюджет


Земеделците с проекти - 4 пъти повече от планирания бюджет

Бум на желаещи да модернизират стопанствата си

 

Велислава Ивановска,
Кремена Райкова
ФЪРСТ Консултинг  ЕООД


  На 8 юни т.г. приключи приемът на заявления за подпомагане на земеделски производители по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Общият брой на подадените проекти с инвестиционни намерения е 3360 на обща стойност 2,1 млрд. лева. Исканото по тях съфинансиране под формата на безвъзмездна помощ е на стойност 1.230 млрд. лв, при индикативен бюджет по приема от 300 млн. лева. На практика се оказва, че общата стойност на подадените проекти е близо 4 пъти по-голяма от планирания по мярката бюджет.

  Само в срока за заявления за купуване на земеделска техника – 18 май, бяха подадени 2 168 проекта. Документи за подпомагане по мярка 4.1 за инвестиции извън закупуването на земеделска техника (строително-монтажни работи, трайни насаждения и други) или комбинация от двете възможности - в срок от 19 май до 8 юни - подадоха 1 191 стопани.

  Най-много са желаещите да инвестират в земеделските стопанства в област Пловдив – 298 проекта, следвана от Плевен – 240 проекта, и Бургас – 226 проекта. Най-малко кандидати има в област Смолян, където са подадени само 7 проекта.

От Министерството на земеделието и храните от Държавен фонд „Земеделие“ са на мнение, че че бенефициентите са подготвени и могат да захранят програмата с качествени проекти. Според тях първоначалният прочит на проектите показва, че по-голямата част от проектите са много качествени и са в приоритетните сектори – животновъдство, плодове и зеленчуци, и биоземеделието.

 Експертите са категорични, че ще бъдат изготвени ясни критерии, по които ще бъдат подбрани прозрачно одобрените проекти, като приоритетно ще бъдат подкрепени животновъдите, зеленчукопроизводителите и биопроизводителите и специално внимание ще бъде отделено на Северозападна България.

Рекордният брой подадени в срок заявления за подпомагане показва от една страна, че земеделските стопани са имали ясна идея какво искат да правят, как ще развиват стопанствата си, от каква техника имат нужда и кави ремонти са им необходими в стопанствата, за да могат да увеличават капацитета, производителността и конкурентоспособността си.

  От друга страна това е и показател, че на евросредствата се гледа като на единствения за момента свеж ресурс, от който земеделците могат да се възползват.

  В крайна сметка важното е, че инициативността и желанието за развитие в случая са водещите и че поне засега рискът от загуба на средства по програмата изглежда минимален.

  Добрата новина за стопаните е, че по индикативна програма на ДФ „Земеделие“ през есента се очаква отново да има отворен прием на заявления за подпомагане по тази мярка, макар и с определени различи изисквания за допустимостта на кандидатите и на исканите инвестиции.

  Ако имате нужда от повече информация и подкрепа в процеса на усвояване на евросредства, можете да се свържете с нас: www.firstconsulting.bg


 
    Share