Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНИ ЗА СЕМЕЙНИТЕ ФИРМИ


ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНИ ЗА СЕМЕЙНИТЕ ФИРМИ

В България 75% от компаниите са семейни фирми. 16,2% от трудоспособното население е заето в такива компании. Това казва Стефан Гугушев, управляващ партньор и основател на адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ и отскоро председател на „Сдружение на фамилния бизнес – България“. В сдружението са известни български компании, повечето от които са средни и големи предприятия. По повод 10-тата годишнина на сдружението в София бе бившият еврокомисар Гюнтер Ферхойген, като един от ръководителите на организацията на германския семеен бизнес. В Германия и не само там в Западна Европа семейните компании са двигател на икономиката. 

Над 12 % от БВП на страната се дава от семейни компании в България. Допълваме, че в сдружението на фамилния бизнес членуват 64 фирми. Това е различно от данните, че близо 60 на сто от фирмите в България са семейни. Според  адв. Гугушев представянето на фамилния бизнес покрива една доста голяма извадка от трудоспособното население на страната.

В РАЗЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВИ ДЕФИНИЦИЯТА ЗА СЕМЕЕН БИЗНЕС Е РАЗЛИЧНА, НО В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТРАДИЦИИТЕ. В СВЕТОВЕН ПЛАН ТОВА КОЕТО ОБЕДИНЯВА Е СОБСТВЕНОСТТА. ТЕ ДА БЪДАТ СОБСТВЕНОСТ НА ЕДНА И СЪЩА ФАМИЛИЯ, НА ЕДНО СЕМЕЙСТВО. ФАКТ Е, ЧЕ ИКОНОМИКИТЕ НА СТРАНИТЕ, В КОИТО ОПЕРИРАТ И СЕ РАЗВИВАТ ПОВЕЧЕ СЕМЕЙНИ ФИРМИ СА ПО-УСПЕШНИ. 

 По предложение на сдружението НСИ в изследванията, статистиките и анализа са въвели понятие и параметър "семейна компания". Според  адв. Гугушев предстоят и промени в законодателството, които да регламентират и рецепиират регулации от други държави, където законодателството, свързано със семейните компании е доста по-развито.

В тази връзка провеждаме обучения, свързани с предаването на бизнеса на следващите поколения, казва още адв. Гугушев. В България семейните фирми, членове на организацията имат над 2 млрд. приходи годишно и подсигуряват над 25 000 работни места. ЦЕЛТА НА РАЗРАСТВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА Е ДА ОБХВАНЕ ВСИЧКИ СЕКТОРИ НА икономиката. Навсякъде има семейни фирми. Целта е да се включват и малки предприятия. Критерият е във фирмите да са израсли поне 2 поколения, да са преминали през развитието на компанията, по които критерии даден бизнес може да бъде класифициран като семеен.

Статистика на фамилния бизнес в България

Малките и средните предприятия играят важна роля за постигане на целите на Стратегия „Европа 2020“. Като се има предвид, че тези предприятия се считат за решаващ двигател при растежа и създаването на работни места, конкурентоспособността им се влияе от ограниченото използване на международни възможности и перспективи за иновации в рамките на единния пазар и извън него. 

Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия 2014 - 2020 (COSME) е създадена, за да стимулира растежа и да се засили конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията в ЕС. Тя има за цел да идентифицира фамилните предприятия, за да може да оцени тяхното значение, обхват и характер. През 2015 г. в рамките на програмата е проведено изследване на фамилния бизнес в седем държави - България, Дания, Финландия, Италия, Малта, Нидерландия и Полша. 

Фамилният бизнес е значителна част от съществуващите европейски компании и играе съществена роля по отношение на силата и динамиката на европейската икономика. В Европа все още няма достатъчно информация относно ролята и икономическото значение на фамилния бизнес. 

Събраните данни в различните страни служат като основа за по-нататъшно развитие на европейските, националните и регионалните политики и ще дадат тласък за събиране на данни от държавите в бъдеще, като особено внимание се обръща на фамилните предприятия като цяло и в частност на структурата на собственост на предприятията. 

На национално ниво основната цел на проекта е да се подобри наличността на надеждни статистически данни за фамилния бизнес и да се популяризира ролята на тези предприятия в българската икономика. През декември 2015 г. Националният статистически институт България подписа споразумение за субсидия за изпълнение на дейността „Статистика на фамилния бизнес“ с Европейската изпълнителна агенция за малки и средни предприятия (EASME). В резултат на дейностите по проекта, осъществени през периода февруари 2016 - март 2017 г., бяха събрани и анализирани данни за фамилния бизнес в България за предишен период.


 
    Share