Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

За безработните лица


Агенция по заетостта

Дирекция "Бюро по труда" - гр.Своге

Уведомява безработните лица от общините: Своге и Годеч, че разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) - през 2019г., както следва:


Мерки за насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица насочени/наети на работа извън границите на населеното място по местоживеене (чл.42 от ЗНЗ) Финансови Средства /в лв./


- за ежедневни транспортни разходи от и до месторабота - до 50% от действително направените разходи за период до 12 месеца- за представяне пред работодател - еднократно до 112 лв. (чл.42, ал.2 от ЗНЗ) 588,50


- за разходи за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси за ползване на интернет, при започване на работа по трудово правоотношение на пълно или непълно работно време в населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес - до 200 лв. месечно (чл.42, ал.3 от ЗНЗ) 1373,91

Допълнителна информация може да се получи в:

Дирекция "Бюро по труда" - гр.Своге,

ул. „Александър Стамболийски", № 3, ет.3

както и на тел.: 0726/22568;

Информация може да се получи и във филиалите към дирекцията в:

гр. Годеч - ул. „Република", №1
тел.0729/22175

 

11.02.2019


 
    Share