Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

ВОДОЛЕЙ


ВОДОЛЕЙ (21 ЯНУАРИ – 19 ФЕВРУАРИ)

Креативността си ще насочите към увеличаването на печалбите и разнообразяването източниците на доходи. Умението ви да обединявате различни и даже противоречащи си методи и стратегии, ще допринася и за намирането на изход от всяко заплетено положение, и за мултиплицирането на успехите ви. Не мислете обаче, че това ще е достатъчно, за да отбележите осезаем ръст. Водолеите, готови да се трудят здраво и да следват неотклонно целите си, без да подценяват конкуренцията, ще пожънат сполуки в своето поприще. Атмосферата около вас ще е предразполагаща да дадете максимума от потенциала си и да впрегнете цялата си творческа енергия за достигане до желаните хоризонти. Изградените бизнес контакти сега ще са надеждни и ще продължат и в бъдеще да бъдат фундамент за стабилност и надграждане над вече постигнатото. Със сполука ще се увенчаят преговори и заключителният етап от начинания, които предстои да приключат. През втората декада проверявайте достоверността на всяка информация и не я приемайте безкритично. Вероятно е тя да е подвеждаща, заблуждаваща. За да се предпазите от внезапни сривове и проблеми, направете стриктен разчет на наличните си средства и ги изразходвайте по предназначение. Финансовото ви състояние ще е променливо и само далновидността и отделянето на паричен резерв  ще ви дадат сигурност при поява на внезапни трудности. По различен начин ще погледнете на някои личности от вашия кръг, а това ще е предпоставка за сближаване.


 
    Share