Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

Възможности за финансиране на бизнеса по европейски програми


Възможности за финансиране на бизнеса
по европейски програми
Пощенска банка разработва специализирани
кредитни продукти и подходящи форми за
финансиране на малките и средни предприятия,
които да подпомагат тяхното развитие

 


  Имате идея за развитие на собствен бизнес, която искате да реализирате чрез Европейските програми за безвъзмездно финансиране? Вече има различни начини, по които предприемачите от всички райони в страната могат да получат подкрепа, предоставяна по широк кръг програми на ЕС, посредством местните финансови институции. Целта е да се подобри достъпът на предприятията до финансиране и до пазарите, да се подпомогнат предприемачите и да се насърчи постигането на по-благоприятни условия за създаване на бизнес растеж. Малките и средни предприятия могат да получат финансиране от ЕС под формата на безвъзмездни средства, на заеми, а в някои случаи и на гаранции.

  В страната вече работят 20 специализирани центъра „Банкиране малък бизнес” на Пощенска банка, където клиентите получават индивидуално обслужване, подходящи кредитни продукти за техния бизнес, финансови решения и професионални съвети от най-добрите и опитни кредитни експерти на финансовата институция. С инвестиционните кредити „Проект Бъдеще“ на Пощенска банка за финансиране на проекти по европейски програми предприемачите могат да разширят или модернизират бизнеса си и същевременно да увеличат неговата конкурентоспособност, да реализират своите идеи за инвестиции, да увеличат производствения капацитет на бизнеса си и да подобрят качеството на произвежданите от тях продукти.

  До края на 2016 г. собствениците на малки и средни предприятия в страната могат да се възползват и от специалните преференциални условия – до 95% финансиране на общите допустими разходи по проект, одобрен за финансиране по европейска оперативна програма, атрактивни лихвени условия, без такса за кандидатстване онлайн и половин такса за управление на кредита. Условията са валидни при кандидатстване от предприятия с годишен оборот до 3 млн. лева за инвестиционни кредити за финансиране на одобрени проекти по Европейските оперативни програми „Иновации и конкурентоспособност“, „Развитие на човешките ресурси“, „Програма за морско дело и рибарство“ и „Програма за развитие на селските райони“.

  Селското стопанство винаги е било в центъра на дейностите, финансирани от бюджета на ЕС, а по данни на БНБ през последните години аграрният сектор в България бележи значително развитие, като общият годишен обем на земеделското кредитиране срещу субсидии възлиза на около 80 млн. евро. Пощенска банка подписа ново споразумение с Националния гаранционен фонд по втората гаранционна програма за земеделски производители, която се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на земеделието и храните. Споразумението е за издаване на гаранции по отпусканите от банката кредити за допълване на обезпечението на земеделски производители от секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“. Гаранционният лимит на кредитополучател е до 3 млн. лв. Програмата представлява гаранционна схема с до 50% покритие от НГФ от размера на одобрения кредит, който е в лева и ще се отпуска както за посрещане на нуждите на предприятията от оборотни средства, така и за реализиране на инвестиционни проекти.

  „През последните години наблюдаваме сериозно желание на фирмите да се развиват, като качествените проекти непрекъснато се увеличават. Ние сме на разположение на предприемачите от всички райони в страната, за да ги ориентираме в „морето от информация“ и изисквания, свързани с осигуряване на безвъзмездно финансиране, да разгледаме техните проекти и да им помогнем да реализират идеите си. През 2016 г. отчетохме ръст от над 25% на отпуснатите кредити на годишна база както към сектор земеделие, така и към всички останали икономически сектори. С новата програма очакваме техният брой да се увеличи допълнително и до края на 2016 г. да е над 30% спрямо 2015 г. Финансирането по ОП „Иновативност и конкурентоспособност” и ОП „Развитие на селските райони” е реална възможност за българския бизнес да създаде висока ефективност и да се развитие“, коментират от Пощенска банка.


 
    Share