Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

Усвоили сме едва 67% по оперативни програми


Усвоили сме едва 67%
по оперативни програми

Най-зле е положението
по Програма „Околна среда”
От 2007 г. до момента България  е усвоила под 67% от отредените й от европейския бюджет средства за програмния период 2007-2014 г. Това показва справка към 1 март тази година за изпълнението на оперативните програми, публикувана на сайта eufunds.bg. Данните не съвпадат с оповестената от вицепремиера Томислав Дончев информация, който заяви,  че вече сме използвали 80% от европарите.

  Всъщност ЕК е превела на страната ни 4,45 млрд. евро - което прави точно 66,75% от договорените средства. Изчисленията на вицепремиера показват друго, вероятно защото Дончев говори за общата сума на разплатените пари по различните оперативни програми, която е 6,3 млрд. евро, или 78%, но в нея е включено и финансирането от националния бюджет.

  Това обаче по никакъв начин не означава, че парите, платени предварително по европроекти от българската хазна, ще бъдат покрити по-късно от Брюксел. Част от тези разходи може да не бъдат признати от ЕК по различни причини.

  Черната овца при оперативните програми у нас определено е ОП „Околна среда”, по която ЕК е превела едва 39% от предвидените за България пари (577 млн. евро от общо 1,46 млрд. евро). Всичко това стана в резултат на огромни закъснения и гафове с възлагането и изпълнението на обществени поръчки в предишни години. Ако се отчете и финансирането от българския бюджет, положението изглежда малко по-оптимистично и изплатените разходи по екопроекти се качват на 78% (1.4 млрд. евро). Това се дължи най-вече на политиката на наддоговаряне - одобряват се и се финансират повече проекти за суми над предвидения за 7-годишния програмен период бюджет, за да се компенсира закъснението. Така по „Околна среда“ са договорени проекти, чиято стойност надхвърля с 58% планираните и одобрени от ЕК финансова рамка.

  Първенецът по получени европари е програма „Развитие на човешките ресурси“ с 882 млн.евро - което е 85% от предвидените. ОП „Транспорт“ има 75% успеваемост (1.2 млрд.евро), а за „Регионално развитие“ реално от ЕК са изплатени 803 млн. евро, или 59% от ресурса, отреден за България по тази програма.

  Данните, публикувани на официалния информационен портал, който следи ситуацията с европарите в България и се поддържа не от кого да е, а от Министерския съвет, осезаемо се различават с правителствените изявления. Няколко министри, включително и премиерът Бойко Борисов обявиха, че България е в Топ 10 по усвояване на еврофондовете. Същевременно, според данни на генерална дирекция „Регионална политика“ на ЕК страната ни се подрежда на 23-то място в ЕС по този показател с 65,5%.

  За да не загуби сериозен ресурс от еврофондовете по изтичащия програмен период, до края на годината страната ни трябва да заяви и удостовери пред ЕК извършени разходи по европроекти в размер на близо 5 млрд. лв. По оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ усвоеното е едва 55 на сто или 40 млн. евро, а по програмата за развитие на селските райони - 72% (1.8 млрд. евро). Програма Рибарство“ ни бе върната с над 200 забележки, които все още не са изчистени от родните чиновници. Селската програма пък, която също бе пратена на поправителен, очаква да получи светлина най-рано през юли т.г. Първата мярка по нея - за закупуване на земеделска техника - бе отворена на 14 април тази година, изцяло на риск на държавата. Предстои да разберем дали това държавно решение ще доведе до нещо добро.

fevr_2015.jpg

 

Кристина Кирякова


 
    Share