БРОЙ 6, 2018 XLIII   вход за абонати  
bg | en           

Туризмът ни отчита приходи от 3 млрд. лева от чужди туристи


Туризмът ни отчита 3 млрд. лева приходи от чужди туристи

За първите 7 месеца на годината БНБ отчита, че приходите от международен туризъм в България са около 3 млрд. лв., въпреки трудния летен сезон. Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова по време на регионалната среща в Бургас „Бизнесът на светло за по-добро бъдеще", организирана от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ). Във форума участие взеха и вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, министърът на финансите Владислав Горанов, председателят на УС на КРИБ Кирил Домусчиев, президентът на КНСБ Пламен Димитров и др.

„За съжаление туризмът е сред отраслите с най-голям дял на сивата икономика, който според някои анализи достига 50%", посочи министър Ангелкова. Тя постави въпроса какви биха били тези цифри, ако целият сектор е изваден на светло. При акция "таен клиент" през изминалия сезон е установено, че хотели, които отчитат една трета заетост, на практика нямат дори и едно свободно място.

С приемането на Наредбата за организацията на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) е поставена първата крачка за изсветляване на сивата икономика в сектора. „За да можем да продължим процеса, подготвяме промени в Закона за туризма, които да позволят чрез ЕСТИ да се обменя информация по защитени канали между местата за настаняване, общините, Министерството на туризма, НАП и МВР.", допълни министър Ангелкова. По думите й по този начин ще бъде възможно в момента на регистриране на даден турист, всички ангажирани институции да разполагат с нужната им информация. Подобно законово изискване има и в момента, но то често не се спазва или информацията се подава с голямо забавяне, защото се обработва на хартия. С изграждането на системата ще се намали административната тежест върху бизнеса, като всичко ще става в реално време с един клик на компютъра.

Най-големият сив сектор е в туризма и заема около 60-70 % от него, каза Кирил Домусчиев. По думите му КРИБ е готова да окаже пълна подкрепа за решаването на проблемите в туризма, които неминуемо минават и през обединението на туристическия бранш. „КРИБ подава ръка на всички браншови организации, за да се обединим около конкретни искания, които да поставим пред държавата", посочи той. Към момента браншът е силно фрагментиран, което възпрепятства развитието на целия сектор.

Екипът на МТ продължава да работи за регулиране статута на националните курорти и кадровата обезпеченост в сектора, стана ясно от изказването на министър Ангелкова. Участниците в дискусията изразиха готовност да се включат в работата на Съвета за кадрите в туризма, който предстои да започне да действа към министъра на туризма.

Два от проектите, по които бенефициент е Министерството на туризма (МТ) по ОП „Регионално развитие" 2007-2013 и са наследени от Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), се прекратяват заради натрупано закъснение в изпълнение на дейностите, риск от загуба на европейско финансиране и допълнително натоварване на бюджета на МТ. Решението бе взето след среща с Управляващия орган на програмата. Проектите са „Маркетингови проучвания, анализи и методики и оценка на ефективността на националния маркетинг, изготвяне и актуализиране на стратегии" и „Участия на България на специализирани борси и изложения и организиране на опознавателни турове за туроператори и туристически агенции", съобщават от министерството на туризма.

Двата проекта имат натрупано голямо закъснение, като нито една от дейностите, необходими за изпълнениетоим не са били стартирани от МИЕ. При обособяването на Министерството на туризма обществените поръчки по тези проекти са били забавени между 10 и 30 месеца. От началото на 2015 г. в спешен порядък екипът на МТ е изготвил тръжни документи и са стартирани обществени поръчки за избор на изпълнител по тях.

Въпреки всички действия на новата администрация на МТ, пред проектите излизат нови трудности - те са разписвани в периода 2009 - 2011 г., след 2012 г. не е работено по тях и към днешна дата почти всички дейности по проектите се нуждаят от актуализация. Освен това съгласно заварените технически параметри всяка една от дейностите може да бъде извършена след като приключи предходната. Същевременно, провеждането на по-голямата част от предстоящите обществени поръчки, особено при възможност за евентуално обжалване, няма да позволи изпълнението им преди крайния срок - 8 декември 2015 г. Всичко това би довело до още разходи за държавния бюджет. А  съществува и риск от налагане на допълнителни финансови корекции от Европейската комисия. Общата стойност на двата проекта е около 3,7 млн. лв. и след взето решение от двете министерства, проектите ще бъдат прекратени. Средствата няма да бъдат загубени, тъй като това ще даде възможност на УО на ОПРР да пренасочи наличния финансов ресурс към други проекти по програмата.

За десетте месеца от съществуването си Министерството на туризма успя да ускори работата по петте наследени от Министерството на икономиката и енергетиката проекти по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. на стойност близо 20 млн. лв. В края на 2014 г. имаше риск от загуба на близо 8 млн. лв. по оперативната програма, но в резултат на оптимизации и подобряване на ефективността на работа, рискът бе сведен единствено до стойността на двата прекратени проекта. След днешното решение тези средства няма да бъдат пасив за държавния бюджет.

Освобождаването на средствата е резултат и от недостатъчно доброто планиране, предхождащо изпълнението на програмния период 2007 - 2013 г. По тази причина вече е стартирана и работата по програмния период 2014 - 2020 г., като Министерството на туризма подготвя редица нови проекти, в това число и за анализи и реклама по ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.

24.09.2015


 
    Share