Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

TELUS International Europe - Проекти, спечелили финансиране 2018 (март и юни)


Проекти, спечелили финансиране 2018 (март и юни)
През 2018 година се състояха 3 срещи на борда. Общият брой проекти, разгледани след отворените покани за кандидатстване през март, юни и октомври, са 277, от които 25 са одобрени. Общата стойност на финансиране е 150 000 лева. Сред подкрепените предложения попадат 11 в сферата на образованието, 12 - в тази на здравеопазването и 2 - в околна среда.
МАРТ
Фондация "АРТОН България"

Проект: Болнична програма "АРТОН" по системна арт терапия и музикотерапия за деца с онкохематологични заболявания
Описание: Фондация "АРТОН България" провежда първата за България болнична програма по арт терапия и музикотерапия за деца с рак в специализираните университетски клиники в София и Варна. Програмата представлява психорехабилитация и психотерапия със средствата на изкуството, поднесена на тежко болните деца от арт терапевти, музикотерапевти и клинични онкопсихолози. Целта е чрез специализирано обучение на творци, да се въведат арт сесии в общата психотерапевтична подкрепа на децата пациенти - като форма за непосредствено, нетравматично изразяване, почивка, възстановяване и оптимизиране на децата, подложени на агресивна химиотерапия и дълга хоспитализационна изолация.


Сдружение "Образование без раници"

Проект: Уроците по химия безплатно на български език в Кан Академия - най-голямата онлайн образователна платформа в света

Описание: Проектът е следваща стъпка към целта да се предостави на български цялото съдържание от най-мащабната и развита онлайн образователна платформа в света - Кан Академията (Khan Academy). Тя дава безплатно образование с над 10 000 видео урока и 100 000 упражнения по математика и всички науки и се използва по цял свят от над 50 млн. потребители. С настоящия проект, към вече преведеното съдържание по математика, програмиране и биология в Кан Академия (КА) ще се добави и съдържание по химия - една от есенциалните природни науки, която ни дава жизнено необходима информация за околния свят. Добрите познания по химия се отразяват и върху индустриите, екологията, здравеопазването. Кан Академия ще позволи прилагането на т.нар. "огледална класна стая" и в часовете по химия; ще даде шанс на всички деца и младежи в страната да учат основите на химията със своето собствено темпо, умение по умение, в една насърчаваща, игрофицирана онлайн среда и с повече време за индивидуално внимание в клас.

Сдружение "Фабрика за идеи"

Проект: Предизвикателство АЗ МОГА (I CAN Challenge)
Описание: Проектът "Предизвикателство АЗ МОГА" може да бъде реализиран вече и на родна почва от "Фабрика за идеи", поради факта, че от края на 2017 година сдружението е официален представител за България на методологията Дизайн за промяна (Design for Change), вдъхновявайки повече от 2 милиона деца, техните учители и родители да повярват, че носят промяната в себе си. Децата получават сигурно пространство, в което имат възможността да опишат проблемите, които виждат, а учителите, които ще се обучават в рамките на проекта, от своя страна насочват и насърчават учениците. Целият процес се състои от няколко простички фази, "Почувствай","Представи си","Направи","Сподели". В рамките на проекта децата не само мислят за проблемите и техните решения, но и ги реализират на практика, за да се превърнат в добър пример за останалите деца.
Фондация "Очи На Четири Лапи"

Проект: Обучение на обучители на DAD (кучета за сигнализиране на диабетни кризи) кучета
Описание: Фондацията има за цел създаването на условия за равнопоставеност в обществото на хората със сетивни, двигателни и метаболитни увреждания в България чрез: набиране и разпространяване на информация и акумулиране на финансови средства, с които да се подпомага изграждането на центрове за обучение на служебни кучета за хора с увреждания: кучета водачи, кучета асистенти и DAD кучета за сигнализиране на начало на диабетични кризи при деца и възрастни. Целта на настоящия проект е да се увеличи броят на обучените инструктори, които ще позволят на повече потребители да се възползват от услугата DAD кучета - кучета, които могат да доловят началото на диабетна криза. Целта е също така да се увеличат капацитетът и професионалните умения на самите инструктори на кучетата, за да се подобри както благосъстоянието на пациентите, така и това на техните семейства.

СНЦ България за Трънско

Проект: Проект "Цветен Трън"
Описание: Проектът има за цел да вдъхнови децата и юношите да направят града си цветен чрез разпространяване на сандъчета и разсад за цветя и организиране на конкурс за най-цветна градина/фасада и по този начин да повдигне духа на цялата местна общност. Да „оцвети" живота в града, така че младите хора да останат в него, както и да привлече други млади хора за живот и работа в общината. Целта е да се постигне икономическо съживяване на района и преустановяване на обезлюдяването му чрез възстановяване на индустриите, характерни за средата на 20-ти век и природосъобразни новаторски подходи, които включват: възстановяване на духа на общността; изграждане на земеделска и туристическа индустрия, стъпваща на местната традиция и на съхраняване на околната среда; привличане на кадри от „креативните индустрии".

„Сдружение на олимпийските отбори по природни науки" /СООПН/

Проект: Национална школа по химия
Описание: Националните школи по природни науки не успяват да спечелят особено висока популярност сред дарителите и ангажираните в бизнеса спонсори. Пълноценното протичане на подготвителния процес е в пряко отношение към успеваемостта и високата резултатност на олимпийците ни на международната сцена. Основната мисия на СООПН е осигуряване на финансиране, организиране и подпомагане на всички дейности, съпътстващи целия процес на развитие и подготовка на младежите, посветили се в постигането на върхове в сферата на природните науки. Изправянето пред трудности в процеса на организация, логистика и осигуряването на материална база никога не е демотивирало участниците в тази благородна кауза, но винаги е било съпроводено от препятствия, които екипа от професионалисти счита по-скоро за предизвикателство в контекста на своята работа. Осъществяването на проекта "Национална школа по химия" е важно звено от цялостното обучение, набиране на бъдещи олимпийски състезатели и пробуждане на интерес сред младежта към химията и грижата за околната среда.

Асоциация на българските лидери и предприемачи

Проект: ABLE Mentor
Описание: ABLE Mentor е 3-месечна програма за индивидуално менторство, насочена към ученици в гимназиален курс, която се провежда вече повече от 4 години на сезонен принцип в 10 града в страната. Целта на програмата е да свърже учениците от 10-ти и 11-ти клас с успешни професионалисти, с които да изградят дългосрочни отношения, които да доведат до по-високо ниво на увереност при вземане на решения за техния кариерен и академичен път. Това е шанс за учениците да осъществят първият си проект, да добият професионални умения за презентиране, работа в екип и комуникации, и да създадат полезни и дълготрайни контакти, които да им осигурят едно по-добро и успешно бъдеще.


Фондация ГЛАС България

Проект: ХОЛМ: (Х)ИВ в (О)бщността на (Л)ГБТИ+ (М)ладежката (С)ексуалност
Описание: Проектът се осъществява съвместно от три организации. Освен фондация ГЛАС, това са Фондация Ресурсен център Билитис и Младежко ЛГБТ сдружение "Действие", които със собствени средства съвместно отварят и управляват ЛГБТИ общностен център в София, в които представители на общността ще могат да получават подкрепа и консултации. Центърът ще разполага с библиотека и ще провежда редовни събития, дискусии и тематични срещи. Той ще се превърне в естествен притегателен център на ЛГБТИ младежите на възраст между 18 и 29 г., които ще могат да се социализират и да ползват услуги като анонимно тестване за ХИВ, както и консултации за полово-предавани болести напълно безплатно. Отварянето на подобен кабинет, в рамките на този общностен център, ще го направи много по-полезен и достъпен, и ще подкрепи цялата ЛГБТИ общност. Другата основна задача на проекта е провеждането на информационна кампания, която да насърчи тестването и да обясни нуждата и формите за ХИВ превенция и предпазване от други полово-предавани болести.


ЮНИ
Сдружение "Вазовци"

Проект: Спорт за здраве
Описание: Целта на проекта е да подпомага подрастващите ученици от СУ "Иван Вазов" в гр. Вършец в тяхното личностно развитие чрез здравословен начин на живот и насърчаване на практикуването на спорт. Чрез проучвания, направени съвместно с психолога на училището, се установява, че най-голямото предпочитание на учениците от местното училище е възможността за извънкласни занимания и спортни игри на открито. Проектът отговаря на тази потребност на местните младежи като изгражда единствената площадка за фитнес на открито в района. Наличието на такова съоръжение е важно за активизирането на младежите и семействата им, подобряване на качеството им на живот и възпитаване на отношение към спортуването и природата. Целта е да се популяризира практикуването на спорт сред подрастващите от град Вършец и района като антипод на заседналия начин на живот.
Фондация "Сийдър"

Проект: Трудотерапия - стъпка към по-независим живот за 38 младежи с увреждания
Описание: Трудовата реализация на хора с увреждания е изключително труден и сложен процес, на който все още не се отдава необходимата значимост. За да постигнат определено ниво на трудова пригодност и да излязат на открития пазар е необходима ежедневна, последователна и специализирана подкрепа от страна на добре подготвени специалисти. Трудотерапията поставя основите, базисните умения върху които се изграждат трудови умения и навици. В резултат на ежедневната работа по изграждане на трудови умения и навици, формиране на самостоятелност и отговорност при изпълнение на поставените задачи, петима младежи, клиенти на центъра за социална рехабилитация и интеграция в град Кюстендил, са трудово ангажирани. Нагласите на работодателите също се променят с времето, когато хората с увреждания редовно са наемани за почасова работа и демонстрират, че са развили умения, които да ги правят конкурентноспособни.

Фондация "Ценности, добродетели, интегритет"

Проект: Заедно срещу рака
Описание: Проектът се състои от работа с деца на жени с онкологични заболявания от гр. Самоков, които заедно със своите родители са ангажирани в регулярно провеждаща се иновативна колективна творческа дейност - групово рисуване с пръсти с маслени бои. Тя има поредица от ползотворни и здравословни ефекти на ниво личност, семейство и общество. Организират се редовни психологически консултации за подпомагане справянето със ситуацията на онкоболен в семейството, а също и благотворителна изложба на съвместното им творчество. Проектът е част от преодоляването на редица предизвикателства, свързани с борбата срещу раковите болести, като социална изолация (затваряне в себе си - поради лично решение или защото няма достъпни алтернативи), психологически срив и обезкуражаване след научаване на диагнозата, чувство за обреченост и безперспективност, и др. Уъркшопите по рисуване на пръсти оказват реална морална подкрепа, стимулират креативността и капацитета за изживяване на приятни моменти и укрепват съпротивителните сили на организма, личността и семейството.

Гражданско сдружение „Алцхаймер България"

Проект: Стани приятел на човек с деменция
Описание: Чрез проекта се стартира абсолютно иновативен модел в България за грижа, отношение и общуване с болните от деменция, посредством общуване с младежи-доброволци, чрез прилагане на ерготерапия, трениране на паметта, поведенческа терапия, логотерапия, които спомагат за увеличаването на самостоятелността и независимостта на хора с увреждания, включително деменция. Целта е да се поддържат ежедневните им умения за самообслужване и за компенсирането на трайно увредени функции с различни механизми. По време на сесиите с дементно болните, 20 студенти от София и Плевен във втори и по-висок курс в бакалавърски и магистърски програми в помагащите професии, решават кръстословици с дементно болните, играят умствени игри, слушат музика и разглеждат снимки, разговарят по методиката на предварително протекло обучение за общуване с възрастни хора с проблеми с паметта. Тези сесии повишават благосъстоянието на възрастните и им помагат да съхраняват умствените си способности, да развиват стратегии за справяне с влошаващите се когнитивни симптоми, и ги разтоварват емоционално. От друга страна се предоставя възможност за стаж по специалността на студентите от помагащите професии, за да могат да се реализират успешно като бъдещи кадри в здравната и социална системи. Те придобиват увереност и умения чрез действителен практически опит да се справят с деменцията - предизвикателството на 21-ви век.

Национален алианс за работа с доброволци НАРД

Проект: Социално предприятие "Шивашка работилница" - шанс за жени без образование и трудова реализация
Описание: Проектът се стреми да противодейства на проблема с високата безработица сред ромското население в Пловдив и региона, поради ниски образователни нива и липса на квалификация. От друга страна се наблюдава повишено търсене сред работодателите от текстилната промишленост на подготвени кадри, но невъзможност да се намери подходящ персонал. Затова се предвижда професионално и социално-психологическо обучение и подготовка на жени от ромски произход за изграждане на трудови навици и намиране на работа към текстилни и шивашки фирми в региона. По този начин се утвърждава социалното предприятие като работещ модел за справяне с безработицата и интегриране на уязвими групи.

Фондация „Подари усмивка"

Проект: Моето усмихнато лято
Описание: Децата в община Стамболово живеят в район, който е отдалечен от голям град. Районът е изключително беден, родителите на децата са заети предимно със сезонна работа. За децата липсват забавления и занимания през лятото. Това е и основната причина, поради която проектът възниква, за да компенсира тези липси и да предложи на децата да разнообразят ваканцията си. Организират се работилнички, които се провеждат в селата с помощта на читалищата на място, по време на които децата си играят и се забавляват, преживяват незабравими емоции и създават хубави спомени. Освен работилници с образователен характер, се правят посещения на музеи и се работи с различни материали и техники, организират се екскурзии. Разнообразните дейности мотивират родителите да инвестират в образованието и свободното време на децата си.
Фондация „Институт за здравно образование"

Проект: ТОВА не си го правил :) #несигоправил
Описание: За да работи нормално, Кръвният център в УМБАЛ Бургас се нуждае от 1000 кръводарители. Няма национална стратегия за популяризиране на доброволното кръводаряване. С подходящи послания, които провокират любопитството и естествения стремеж към добрите дела, проектът ще създаде у младите трайно желание да станат кръводарители. Директори на училища и класни ръководители от район Бургас ще получат персонални писма и материали, с които да запознаят зрелостниците. Посланието е "Не си го правил досега" и цели да провокира любопитство кое е това, което не са правили и вече могат да правят (кръводаряването не е разрешено на младежи под 18 години). Ще се организират кръводарителски акции в училищата и най-активните класове ще бъдат отличени на специално събитие.


Сдружение "Конна Терапия"

Проект: Конна Терапия за Деца със Специфични Нужди
Описание: Терапията с помощта на коне е доказано ефективен метод за подобряване на физическото и психическото състояние на децата с проблеми в развитието. Проектът в продължение на много години я предоставя на деца с Детска Церебрална Парализа, аутизъм, Синдром на Даун, епилепсия, зрителни и слухови увреждания, езикови нарушения, поведенчески и обучителни проблеми. Сдружението се стреми да промени това, като въвежда и утвърждава терапията по международни стандарти. По проекта се планира включването на 10 деца с различни проблеми в развитието в 6-месечна индивидуална терапевтична програма. Терапиите се провеждат в Център за терапевтична езда "Приятели на Зита", на конна база с. Иваняне и подпомагат физическото, емоционалното и социалното развитие на децата.

 

Фондация "Невиждан театър"

Проект: Образ и безподобие
Описание: Проектът предлага театър от незрящи за зрящи и се явява световен дебют на незрящи актьори в театрален способ на име "Театъра на маските". Това го прави изключително иновативен за България, тъй като се дава възможност за развиване на артистични умения у незрящи младежи, които могат да ги представят на зрящата публика по въздействащ и различен начин, използвайки изкуството като инструмент. Концепцията притежава творческа стратегия в два етапа: Първи етап - обучителен - провежда се в "Училище за зрение" като специален тренинг за овладяване на изразните средства и художествения език на "Театъра на маските". Втори етап е репетиционно-постановъчен за трупата с подготовка на актьори, след преминато обучение в "Училище за зрение". Проектът цели да демонстрира, че пред изкуството и човешките възможности няма ограничения.
Фондация „Детски книги"

Проект: Литературни клубове "Бисерчета"
Описание: Чрез проекта Литературни клубове "Бисерчета" ще се създадат 5 клуба в 4 български града, в които ще се включат между 75 и 100 деца на възраст от 7 до 14 години. С подкрепата на 1 координатор на всички клубове и супервайзори на останалите 4 клуба, децата ще участват в седем ежемесечни срещи, на които ще бъдат обсъждани по 1 художествено и 1 нехудожествено заглавие. С помощта на специално подготвени пакети с допълнителни материали за работа на литературните клубове и под ръководството на координатора и супервайзорите, участниците ще обсъждат книгите и ще усвояват умения да правят преценка за качествата на предлаганите издания. Търсеният краен резултат от проекта е тези деца да станат ядрото на детско жури, чиято задача е да подбере кратък списък с най-добрите детско-юношески книги измежду номинираните от издателите, за които след това да гласуват всички български деца от 5 до 16 години.


ОКТОМВРИ
Фондация "Синергиа"

Проект: Младежка уеб базирана платформа за физически упражнения в домашни условия "Двигателна активност за здравословен живот"
Описание: Настоящият проект цели да създаде условия за засилване на двигателната активност в целева група - младежи от 16 до 27 години. Упражненията ще са съобразени в максимална степен с възрастовата категория и целта за самостоятелно ефективно изпълнение в домашни условия от незрящи младежи. Ще покриват минималната необходима двигателна активност на ден за осигуряване на здравословен начин на живот и ще бъдат специално адаптирани в аудио формат за хора с нарушено зрение. Ще се разработят 24 тренировъчни спортни занимания от по 12 тренировки със средна продължителност от 45 минути. Гарантирането на широк достъп до упражненията онлайн ще даде възможност на голяма целева група от младежи със зрителни увреждания да изпитат ползите от физическата активност.

Асоциация за устойчиви практики "Нашият квартал"

Проект: "Храна за Земята" - младите ЗА компостирането - проект за надграждане и въвеждане на моделно обучително място за преживелищно учене на открито за деца и младежи в Княжевска гора
Описание: Инициативата цели да насърчи устойчивото градско развитие чрез разработка на иновативни социални услуги в парковата среда на кв. Княжево. Ще бъде използван реализиран първи етап на модела "Храна за Земята-добро за всички" - инициатива за квартално компостиране, създадена от Асоциацията и победител на Европейската Комисия 2013 и надграждането му в обучително място. Проектът включва развитие на детски, младежки, културни и общности дейности с акцент върху опазването на околната среда чрез компостиране, развитие на доброволчеството и устойчиво развитие на града. Някои от дейностите, предвидени като част от програмата, включват: създаване на модерна обучителна програма за компостиране за преживелищно учене на открито за деца и младежи в градска среда и проектиране, изработка и монтаж на игрови образователни табели; възстановяване и надграждане на компост-зоната като интегриран игрови модул от обучителната програма с видимост на донорското финансиране; изработване и раздаване на "компост-помощник"; демонстриране потенциала за учене в градско пространство и създадени условия за активно компостиране; разработване и провеждане на информационно-комуникационна кампания; организиране и провеждане на редица от обучителни общностни събития. Проектът подпомага изпълнението на местни стратегии за повишаване качеството на живот в града, насърчаване на здравословния и активен начин на живот и социално включване на младите хора и общността.

Сдружение „Гаврош"

Проект: През кухнята за по-добър живот
Описание: Проектът е насочен към родители в семейства в риск - самотни майки, многодетни семейства, хора с увреждания, младежи в социални услуги. Младежите, които ще участват в проекта, са потребители на социални услуги "Защитено жилище за лица с умствена изостаналост" и "Наблюдавано жилище" към Сдружение "Гаврош" и са с ограничени знания и умения за самостоятелен начин на живот. Чрез неформално обучение по готварство в заведение за хранене в гр. Варна, което ще се провежда два пъти седмично, 8 младежи от социални услуги, включително с увреждания, ще придобият нови умения за справяне в различни ситуации, ще усвоят практически умения за готвене и общуване в трудовата среда на ресторант, която обикновено ги отхвърля. Това ще подпомогне бъдещата им професионална реализация и увеличаване шансовете за самостоятелно справяне в живота. Освен това ще се осигуряват индивидуални и групови консултации по теми, свързани с потребностите на младежите и предизвикателствата, които срещат в процеса на работа. Целта е да се преодолее безработицата и да се осигури по-добра грижа за децата в семейства в риск.

Сдружение "Здраве без граници"

Проект: CheckPoint Благоевград - мястото за анонимно и безплатно изследване за ХИВ и хепатит
Описание: Въпреки развитието на медицината и знанието за ХИВ, в студентски град като Благоевград не е осигурена анонимна и безплатна възможност за изследване за ХИВ, хепатит В и С, нито за получаване на емоционална подкрепа и/или застъпничество за правата. Гейовете, както и мъжете, които правят секс с мъже в региона (или имат рисково сексуално поведение) или не се изследват, или се изследват спорадично в друг град. Дори в Националната програма по ХИВ за 2019 г. регионът е изключен от държавната подкрепа за изследване и превенция. Проектът предлага създаването на CheckPoint Благоевград - Център за сексуално здраве по подобие на столичния център, в който специализиран екип от МСМ лекар и консултанти да увеличи броя на изследвалите се лица за ХИВ и хепатит, както и да осигури физическо пространство за консултиране, изследване, информиране, включително и провеждане на скринингови акции в близки населени места от областта. По този начин ще се намали броят на лицата с ХИВ, а онези, които бъдат открити, ще получат достъп до услуги за бърз старт на лечение и грижа от професионалисти от София. Инициативата категорично защитава мисията да се достига до повече хора в риск и да им се предоставя качествена и навременна грижа.
Фондация „Елизабет Костова" (ФЕК)

Проект: Творческо писане за младежи
Описание: Проектът цели развитие на писмени умения за творческо писане за младежи и е необходим с цел дългосрочна инвестиция в образованието и уменията на българските ученици. Творческото писане е иновация, която отхвърля идеята, че писането е само за творци и насърчава себеизразяването на съвременната младеж чрез различни писмени форми: проза, поезия, есеистика, което го прави подходящ модел за уязвими групи като младежите. Проектът цели положителна промяна чрез предоставянето на допълнителна стойност към подготовката, която получават в училище и възможност за творческа изява - като ги снабди с необходимия инструментариум и ги стимулира да реализират свой художествен литературен продукт; да придобият компетенции по творческо писане; да обогатят познанията си за съвременната литература в България и по света; да четат активно стойностна литература; да формират литературен вкус; да изберат литературата като професия. Проектът ще осигури професионална възможност за няколко български писатели, като ги въведе в метода на преподаване на творческо писане. Ще породи продуктивни сътрудничества с цел равноправен достъп до курсове по творческо писане, които ще имат дългосрочно благоприятно въздействие върху образователната среда в България.

Фондация Карин дом

Проект: Музикотерапия на деца със специални потребности в Карин дом
Описание: Карин дом е организация с водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства. Актуалният проект ще финансира индивидуални и групови музикотерапевтични сесии за деца с увреждания. Това, което дава предимство на музикотерапията като иновативен метод за работа с деца със специални потребности, е естеството на музикалните преживявания - те предоставят средство за себеизразяване, което не изисква използване на думи. Проучвания доказват, че музиката повлиява положително и върху развитието на мозъка на децата със специални потребности, като стимулира развитието на двигателни, когнитивни и социални умения. Музикотерапията в Карин дом се води от висококвалифициран специалист-музикотерапевт с над 5-годишен опит в областта, с участия в редица национални и международни обучения и конференции по теми, свързани с музикотерапията. Проектът ще насочи вниманието на обществото към възможностите на децата със специални потребности с фокус върху тяхната артистичност, сърдечност, силна привързаност към хората, които са около тях, а не върху дефицитите им.

Сдружение "БАЛИЗ" - гр.Плевен

Проект: "Повече двигателна активност - повече здрави усмивки" - прилагане на социално-здравни терапевтични подходи хипотерапия и хидротерапия в работата с деца и младежи с увреждания
Описание: Проектът предвижда прилагането на терапии/хипотерапия и хидротерапия/, изпитани и с доказана ефективност методи, прилагани при нарушения на двигателно-опорния апарат и интелектуални затруднения, като така ще се окаже благоприятно въздействие върху общото здравословно състояние, двигателното и социално развитие на участниците, включени в групите. Прилагането на заложените терапевтични подходи "хипотерапия" и "хидротерапия" са с комплексно въздействие, което е приложимо за целевата група /деца и младежи с увреждания/, с която организацията работи, и отговаря на нейните потребности. Подпомага процесите за постигането на основните цели във фокуса на дейността на организацията - използване на комплексни методи за постигане ефективни резултати при осигуряването на физически и психически комфорт на деца и младежи с увреждания, активно стимулиране на цялостното им развитие и социална вградимост. Не на последно място, с реализацията на тази комплексна инициатива, Сдружение "БАЛИЗ"- гр. Плевен ще затвърди активната си позиция чрез осигуряване на тези необходими терапии за деца и младежи с увреждания и ще повиши функционалните си възможности в директната работа и популяризирането на добри практики.

07.12.2018


 
    Share