Брой 12, 2018 XLVIII   вход за абонати  
bg | en           

Строителни фирми могат да участват на панаир в Атина


СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ НА ПАНАИР В АТИНА 

  Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български фирми на национален щанд на специализираното международно изложение за строителство, интериор, СПА оборудване Infacoma & Aquatherm 2018, в периода 09-12.02.2018 г., в Атина, Гърция. Събитието е утвърдено като водещо изложение в Гърция за строителство, интериор, басейни, СПА оборудване, ВЕИ. В последното издание през 2017 г. са участвали над 200 изложители на 12 000 кв. м. изложбена площ и е посетено от над 15 000 делови хора. Изложението Infacoma е за строителство, строителни материали, интериор, оборудване. Другото специализирано изложение Aquatherm е за жилищно и промишлено отопление, климатизация и вентилация, управление на водите, водоснабдяване и канализация, енергетика, оборудване за спа, сауна и басейни, като се акцентира върху иновациите и устойчивото развитие.       

Агенцията поема частично разходите за наем на изложбена площ, проектиране и изграждане на щанд, оборудване и обзавеждане на изложбеното място, регистрационни такси, национална идентификация на българския щанд, пропуски на изложителите, услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет. Фирмите, участници в Infacoma & Aquatherm 2018 следва да поемат част от разходите: -          15 % от разходите за наем на площ, изграждане конструкция на щанда, регистрационни такси и др. за първо участие на предприятието в организирани от ИАНМСП участия в международни изложби в чужбина - 811,00 лв.;   -          20 % от разходите за наем на площ, изграждане конструкция на щанда, регистрационни такси и др. за второ и трето участие на предприятието в организирани от ИАНМСП участия в международни изложби в чужбина - 1081,00 лв.;   -          25 % от разходите за наем на площ, изграждане конструкция на щанда, регистрационни такси и др. за повече от три участия на предприятието в организирани от ИАНМСП участия в международни изложби в чужбина - 1352,00 лв. При интерес за участие в изложбата, най-късно до 10.01.2018 г. /сряда/, предприятието може да подаде изискуемите документи по един следните начини: лично в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на 10 януари 2018 г. на адрес: 1000 София, ул. „Леге" № 2-4 или да изпратят документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail: office@sme.government.bg в срок до 24:00 часа на 10 януари 2018 г. Повече информация може да се получи на www. sme.government.bg Събитието се организира по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции", финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 


09.01.2018


 
    Share