Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

Европарите14 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТА ЩЕ БЪДАТ ОБЕДИНЕНИ В БЪДЕЩАТА ФИНАНСОВА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ „ИНВЕСТИРАЙ В ЕВРОПА“

14 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТА ЩЕ БЪДАТ ОБЕДИНЕНИ В БЪДЕЩАТА ФИНАНСОВА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ „ИНВЕСТИРАЙ В ЕВРОПА" ББР отбеляза 20-тия си юбилей с международен икономически форум   Международният икономически форум на Българската банка за развитие под наслов „Пътища за партньорства"...

Цялата статия
14 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТА ЩЕ БЪДАТ ОБЕДИНЕНИ В БЪДЕЩАТА ФИНАНСОВА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ „ИНВЕСТИРАЙ В ЕВРОПА“

14 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТА ЩЕ БЪДАТ ОБЕДИНЕНИ В БЪДЕЩАТА ФИНАНСОВА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ „ИНВЕСТИРАЙ В ЕВРОПА“

14 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТА ЩЕ БЪДАТ ОБЕДИНЕНИ В БЪДЕЩАТА ФИНАНСОВА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ „ИНВЕСТИРАЙ В ЕВРОПА" ББР отбеляза 20-тия си юбилей с международен икономически форум   Международният икономически форум на Българската банка за развитие под наслов „Пътища за партньорства"...

Цялата статия

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОДИНА ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОДИНА ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"   На 13 юни 2019 г. се проведе Осмото официално заседание на Комитета за наблюдениена Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) . На заседанието беше представен...

Цялата статия
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОДИНА ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОДИНА ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОДИНА ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"   На 13 юни 2019 г. се проведе Осмото официално заседание на Комитета за наблюдениена Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) . На заседанието беше представен...

Цялата статия

Земеделски стопани подадоха заявления за Кампания 2019

Земеделски стопани подадоха заявления за Кампания 2019   На 17 юни приключи приемът на заявления по схемите за директни плащания, преходна национална помощ и мерките от ПРСР, които са включени в общото заявление за подпомагане. Общо 65 474 са кандидатите по схемите и мерките за плащания на площ....

Цялата статия
Земеделски стопани подадоха заявления за Кампания 2019

Земеделски стопани подадоха заявления за Кампания 2019

Земеделски стопани подадоха заявления за Кампания 2019   На 17 юни приключи приемът на заявления по схемите за директни плащания, преходна национална помощ и мерките от ПРСР, които са включени в общото заявление за подпомагане. Общо 65 474 са кандидатите по схемите и мерките за плащания на площ....

Цялата статия

Не забравиха младите фермери. Изплатиха им близо 3.5 млн. по програмата за 2018 г.

Не забравиха младите фермери. Изплатиха им близо 3.5 млн. по програмата за 2018 г.   Държавен фонд „Земеделие" (ДФЗ) изплати 3 476 695 лева на 4 137 фермери по Схемата за млади земеделски стопани (МЗС) за Кампания 2018 г. Започва прием по новата схема за купуване на доилна техника  Изискванията за...

Цялата статия
Не забравиха младите фермери. Изплатиха им близо 3.5 млн. по програмата за 2018 г.

Не забравиха младите фермери. Изплатиха им близо 3.5 млн. по програмата за 2018 г.

Не забравиха младите фермери. Изплатиха им близо 3.5 млн. по програмата за 2018 г.   Държавен фонд „Земеделие" (ДФЗ) изплати 3 476 695 лева на 4 137 фермери по Схемата за млади земеделски стопани (МЗС) за Кампания 2018 г. Започва прием по новата схема за купуване на доилна техника  Изискванията за...

Цялата статия

ЕК одобри Националната програма по пчеларство на България за периода 2020-2022 г.

ЕК одобри Националната програма по пчеларство на България за периода 2020-2022 г.   Общият й бюджет е в размер на 6,4 млн. лв. за всяка една от трите години на прилагането. 50% от средствата са от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и 50% от националния бюджет. Всички мерки, прилагани до момента са...

Цялата статия
ЕК одобри Националната програма по пчеларство на България за периода 2020-2022 г.

ЕК одобри Националната програма по пчеларство на България за периода 2020-2022 г.

ЕК одобри Националната програма по пчеларство на България за периода 2020-2022 г.   Общият й бюджет е в размер на 6,4 млн. лв. за всяка една от трите години на прилагането. 50% от средствата са от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и 50% от националния бюджет. Всички мерки, прилагани до момента са...

Цялата статия

ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ ФИНАНСИРА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ ФИНАНСИРА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ Кредитите са за младежи до 29 години и лица от уязвими групи   Лица от уязвими групи или младежи до 29 години, които имат желание да стартират собствен бизнес ще могат да кандидатстват за микрокредитиране чрез Фонда на фондонете. Кредитите се...

Цялата статия
ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ ФИНАНСИРА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ ФИНАНСИРА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ ФИНАНСИРА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ Кредитите са за младежи до 29 години и лица от уязвими групи   Лица от уязвими групи или младежи до 29 години, които имат желание да стартират собствен бизнес ще могат да кандидатстват за микрокредитиране чрез Фонда на фондонете. Кредитите се...

Цялата статия

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.005 „АКВАКУЛТУРИ, ОСИГУРЯВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ УСЛУГИ“

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.005 „АКВАКУЛТУРИ, ОСИГУРЯВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ УСЛУГИ"   Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в...

Цялата статия
СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.005 „АКВАКУЛТУРИ, ОСИГУРЯВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ УСЛУГИ“

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.005 „АКВАКУЛТУРИ, ОСИГУРЯВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ УСЛУГИ“

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.005 „АКВАКУЛТУРИ, ОСИГУРЯВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ УСЛУГИ"   Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в...

Цялата статия