Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

РИБИ


РИБИ (20 ФЕВРУАРИ – 20 МАРТ)

Всичко, явяващо се предмет на активността ви през месеца, ще се осъществява с малко забавени темпове, а в работата си ще имате за прехвърляне много бумащина, уточняване параметрите на делово сътрудничество и особено на вашия дял и лично участие в него, дискусии, обсъждане на плановете ви за преструктуриране на отделни звена, а специално внимание ще отделите на въпроса за професионалното усъвършенстване на ключови служители във фирмата ви. Няма да остане встрани от взора ви и придобиването от вас самите на втора специалност или задълбочаване на познанията ви във вашата област. Ако отделни контрагенти и колеги не са ви възприемали достатъчно сериозно, вече ще укрепите и затвърдите своя авторитет до степен, да се съобразяват с вашето мнение и присъствие в икономическите среди. Въпреки множеството рутинни и еднообразни задачи, ще намерите възможност да се изявите и да напомните за себе си. Акуратността, добрата организация и прецизният избор на ангажименти така, че да се справяте в срок с тях, ще привличат повече клиенти и бизнес партньори към вас. Няма да ви липсват енергичност и предприемчивост, вкл. за надхвърляне пределите на местния и излизане на международния пазар. Избягвайте авантюризма във финансов план през третата декада и в края на месеца: ограничете се само до най-наложителните текущи разходи. Любимият човек ще е уязвим емоционално и ще се нуждае от грижите и топлотата ви: не го разочаровайте…Организирайте съвместно пътуване или приятен сюрприз.


 
    Share