Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

РАЙС ЕООД Е СЕРТИФИЦИРАН ДОСТАВЧИК НА УСЛУГАТА XEROX MPS ПОМАГА ВИ ДА ПОДОБРИТЕ НАЧИНА НА РАБОТА


РАЙС ЕООД Е СЕРТИФИЦИРАН ДОСТАВЧИК НА УСЛУГАТА XEROX® MPS - ПОМАГА ВИ ДА ПОДОБРИТЕ НАЧИНА НА РАБОТА

 

 

В условията на съвременната икономика ефективността на разходите е ежедневен приоритет.  За повечето компании стойността на офис печата (цена на страница, рутинна поддръжка и обслужване) е неизследвана възможност за значителни, кумулативни спестявания.  

Управляемите услуги на печат на Xerox (Managed Print Services – MPS) от Райс ЕООД е решение, което може да ви предостави много повече от „просто принтери“. Това е всичко, свързано с принтерите, с техните разпечатки, с доставката на консумативи  и поддръжката на оборудването, с начина, по който използвате документите, както с и хората и процесите във вашата компания. MPS ви помагат да получите яснота и възможност да контролирате процесите и разходите за печат и обработка на документи. Това в крайна сметка пести пари, автоматизира процесите, повишава продуктивността, подобрява сигурността на документите и екологичната устойчивост. От края на 2017-та година Райс ЕООД е сертифициран доставчик на услугата Xerox® MPS и като такива ние можем да централизираме управлението на всичките ви устройства - включително принтери, копирни машини и многофункционални устрoйства и то от различни производители. Ние можем да ви покажем как да контролирате дейностите по печат в офиса и да ви помогнем да намалите оперативните си разходи с до 30%.

ПРЕДИМСТВА НА XEROX® MPS ОТ РАЙС ЕООД

Без Managed Print Services

 Неизвестни и неконтролирани разходи за печат 

 Различни процедури за поддръжка на оборудването и за доставка на консумативи

 Излишък от налични консумативи или недостатъчни наличности, когато се нуждаете от тях

 Множество доставчици на консумативи и сервизни услуги за устройствата от различни производители

 Неизвестен обем на печат 

 Разходите за печат на документите може да са високи и непредвидими 

Предимства на Managed Print Services

 Предвидими разходи

 Единен портал за следене на сервизния статус и на нивата на консумативите и за създаване на заявки

 Автоматизирано известяване, когато капацитетът на консумативите намалява, което позволява навременна поръчка

 Един партньор – едно решение

 Детайлен месечен отчет за активността

 Разходите са прогнозируеми

СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ MPS ОТ РАЙС ЕООД

До съвсем скоро MPS беше решение, което се предлагаше предимно на големи компании или на развити администрации. Малките и средни предприятия във всички отрасли обаче, също се опитват да намерят нови начини да бъдат по-продуктивни, мобилни и сигурни, като същевременно да намалят разходите и да са по-екологосъобразни. Сега услугата Xerox® Partner Print Services ни позволява да използваме най-добрите инструменти и процедури. Можете да разчитате на измерими, устойчиви резултати година след година.

НАШИТЕ УСЛУГИ ВКЛЮЧВАТ:

Хелп деск

Решаване на сервизни проблеми

Подмяна на консумативи

Консолидация на печатащите устройства

Управление на печатащи устройства от различни марки

Управление на изходящия печат

Мобилност и облачен печат

Сигурност на устройствата и документите

Управление на съдържанието на документите

Автоматизация на работните процеси

КАК ФУНКЦИОНИРА MPS ОТ РАЙС ЕООД?

Ние използваме доказан подход в три стъпки за подобряване на процесите на печат:

1. ОЦЕНКА И ОПТИМИЗИРАНЕ

На първия етап от взаимоотношенията ни с вас като клиент, нашите експерти ще използват най-добрите в своя клас инструменти и методи, за да създадат точна картина на текущите Ви разходи. Ще проектираме решение, което намалява разходите Ви и поддържа устойчивостта на вашите цели. Ще направим оглед на вашата офис и производствена среда, за да добием цялостна визия за вашите нужди от документи. Нашите, отличени с награди технологии ще осигурят точната информация, от която се нуждаете, за да предприемете действия.

2. ЗАЩИТА И ИНТЕГРАЦИЯ

Щом печатът ви е вече оптимизиран, ние гарантираме, че всичко ще бъде свързано с вашата ИТ среда по сигурен и съвместим начин. Ние ще осигурим решения за мобилен печат и решения за управление на опашката за печат. Нашият подход ще се интегрира във вашата съществуваща ИТ среда и мрежа с минимални смущения, така че MPS ще се превърне във все по-добре приветствана част от вашия бизнес.

3. АВТОМАТИЗАЦИЯ И ОПРОСТЯВАНЕ

Преминаването към напълно развито MPS решение (в т.ч. преобразуване на хартиено базираните работни процеси в дигитални и ре-инженеринг на процедурите за постигане на по-голяма ефективност) е третият етап от MPS от следващо поколение. Предлаганите от нас услуги и технологии, ще отведат внедреното решение, отвъд простото дигитализиране на хартиените документи, към реалната бизнес трансформация на вашата компания.

Започнете да спестявате сега. Свържете се с Райс ЕООД - вашият доставчик на Xerox® MPS днес и научете повече за това как управляемия печат може да ви спести време и пари.

РАЙС ЕООД, www.rais.bg
0 700 17 507 
marketing@rais.bg

 

 

 


 
    Share