Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

РАБОТИМ ИНДИВИДУАЛНО С ВСЕКИ ОТ ОСНОВНИТЕ НИ ПАЗАРИ ЧРЕЗ АНАЛИЗ НА ПРОФИЛА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ТУРИСТИТЕ


НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА, МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА ПРЕД "БИЗНЕС КЛУБ":

РАБОТИМ ИНДИВИДУАЛНО С ВСЕКИ ОТ ОСНОВНИТЕ НИ ПАЗАРИ ЧРЕЗ АНАЛИЗ НА ПРОФИЛА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ТУРИСТИТЕ

2019 г. е предизвикателна и динамична, важно е да няма никакъв компромис с качеството на туристическия продукт

 

 - Уважаема госпожо Ангелкова, стана ли България по-позната като дестинация за чуждестранните туристи?

България е все по-разпознаваема на международната туристическа карта. Доказват го многобройните ми срещи на световни форуми и престижните изложения, на които присъстваме с щандове и презентации. Още със създаването на Министерството на туризма като самостоятелна институция в края на 2014 г. заложихме на изпреварващата реклама и на новите технологии за търсене, промотиране и предлагане на туристически услуги.

За нас е много важно да стъпим върху принципа, че новите знания и емоциите са в основата на всичко. Туристите все повече търсят уникални и автентични преживявания. В това отношение България има огромен потенциал, който промотираме в партньорство с авторитетни световни медии, в интернет и социалните мрежи, с печатна, тв и външна реклама. Провеждаме постоянна индивидуална работа по водещите ни генериращи пазари, както и с големите туроператори и туристически борси.

Сред определящите профила на туриста фактори за избор на дестинация са цените, условията за пребиваване, климатът, природата, сигурността, достъпът до забележителности. По тези показатели България е с много добри позиции. За нашите чуждестранни гости доминират предпочитанията към морски и ски туризъм, но все по-атрактивни са и специализираните видове - културно-познавателни турове, СПА, балнео- и уелнес пакети, селски и екотуризъм, велопреходи, наблюдение на птици и диви животни, голф, винен- и гурме туризъм. Работим индивидуално с всеки от основните ни входящи пазари в топ 10. Насочваме посланията след анализ на профила на туристите от съответната страна, техните навици за почивка и основни интереси, както и според социалните и възрастови специфики на гостите, които биха избрали България за своята почивка.

Диверсификацията залегна също в промяната на рекламната и маркетинговата ни политика за утвърждаване на бранд България, защото комбинирането на видовете услуги носи допълнителна стойност на продукта. През последните години се наблюдава тенденция за увеличение на платежоспособните туристи.

По данни на НСИ за миналата година над 4 млн. души са пренощували у нас в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и поне 10 легла, а броят на реализираните нощувки е близо 15 млн. с около 5% ръст спрямо 2017 г. Предварителните записвания за такива обекти се изчерпват най-рано.

България предлага качествен продукт и имаме голям потенциал за развитие. Висококатегорийните хотели са във фокуса на вниманието ни в деловите контакти с водещи хотелски вериги като „Хаят", „Мариот" и др. Те проявяват силен инвеститорски интерес за изграждане на обекти за висок клас туристи в София и по Черноморието.

ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ, ЧЕ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНЮНКТУРА НИ ПОСТАВЯ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА "БИТКА" ЗА ВСЕКИ ТУРИСТ

- За миналата година бяха отчетени ръстове. Какви са очакванията Ви за летния сезон и има ли начини, методи и програма за преодоляване на негативната тенденция?

Действително, през 2018 г. за първи път преминахме границата от 9 млн. чуждестранни туристически визити и отчетохме над 9,2 млн. такива посещения. Това не се е случвало, откакто има статистика за туризма.

Нещо повече, радващо е, че увеличението на приходите от чуждестранните туристи изпреварва ръста на посещения, което означава, че гостите ни харчат повече и се разширява кръгът на допълнителните и съпътстващите услуги. Приходите от входящ туризъм през миналата година възлизат на над 7,3 млрд. лв., а ръстът спрямо 2017 г. е 6,5%. Общо приходите от вътрешен и международен туризъм се изчисляват на над 8,4 млрд. лв. с 5,1% нарастване.

Полагаме усилия съвместно с бранша и местната власт да поддържаме устойчива тази тенденция. През последните години след създаването на министерството бяха постигани нови рекорди. В сравнение с 2015 г. отбелязахме 31% ръст на посещенията на чуждестранни туристи и 34% ръст на приходите от международен туризъм.

Трябва да признаем също, че международната конюнктура ни изправя пред нови предизвикателства и тази година се разразява „битка" за всеки турист заради засилената конкуренция от страни като Турция, Египет, Тунис, Сърбия и др., които предлагат пакети на ниски цени, тъй като могат да субсидират сектора. По тази причина тази година се отчита известен спад на ранни записвания от пазари като Германия и Русия. Това ни мобилизира още повече да компенсираме с други направления - очакваме силно лято от пазари Чехия, Великобритания, Украйна, Израел, Франция, Полша и др., за които прогнозните ръстове варират в границите от 10 до 50% по информация от летища Врана и Бургас.

Започнахме разработване на анализ с помощта на Еrnstand Young, за да реализираме конкретни мерки и механизъм за насърчаване на организирания туризъм и привличане на допълнителни чартърни полети в крилата на сезона. Надявам се в най-близко време той да е готов, за да го предложим за публично обсъждане.
Нека не забравяме обаче, че най-големите ни конкуренти, са и наши партньори. Балканските страни са сред най-важните ни входящи пазари и ние поддържаме с тях добро партньорство, включително по европейски проекти и по инициативи от Дунавската стратегия. Дори по отношение на далечните и перспективни пазари подготвяме общ балкански маршрут, който да привлича със съвместни продукти повече китайски, японски, индийски и др. туристи към региона.

Тази година е предизвикателна и динамична. Много е важно, и това отбелязвам на непрекъснатите си срещи с туристическия бизнес и с местните власти в страната, всички заедно според компетенциите си да работим така, че да се не се допуска никакъв компромис с качеството на услугата в туризма.

- Как се развива вътрешния туризъм, тази година обявихте развитието му като приоритет?

Още при създаването на Министерство на туризма си поставихме задачата да обърнем специално внимание на българските туристи, които в миналото до голяма степен са били пренебрегвани. Една от първите инициативи в тази посока беше проектът ни „50 малко познати туристически обекта в България" по Оперативна програма „Регионално развитие". Тя предизвика голям интерес и насърчи посещенията към интересни природни и културни забележителности, за които мнозина не бяха подозирали.

ВАЖНО Е ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЯТ НЯКОИ СТЕРЕОТИПИ У БЪЛГАРИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ И ПРЕДИ ВСИЧКО СЕЗОННОСТТА.

Българинът има дългогодишни традиции - предпочита дълги почивки през лятото и зимата, уикендите и празниците извън активните сезони. Показателно е още, че една трета от вътрешните туристи регистрират нощувки в области с развит културен туризъм, което също е добър ориентир в работата ни.

Ще припомня, че през миналата година от общо 27 млн. нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла 9 млн. са на българи, което е ръст от близо 2% спрямо 2017-а, докато при нощувките на чужденците увеличението е почти 4%. Работим в посока засилване на растежа с повече реклама, маркетингови идеи и нови инициативи. Определихме 2019-а за година на вътрешния туризъм под мотото „Естествено в България" и получихме широка обществена подкрепа от известни личности, от други институции и местната власт. Направихме трето издание на националната кампания „Неочаквана ваканция" съвместно с бизнеса за стимулиране на вътрешния туризъм. Тя предвижда при две платени нощувки в места за настаняване през месеците април и май туристите да получават трета безплатна. Така могат да се удължат активните сезони и да се промени представата за уикенд пътуванията само в рамките на 2 нощувки. Близо 80 места за настаняване ни подкрепиха.

Тази година стартираме и инициативата „Денят за Вас" заедно с общините. Идеята е един ден през лятото всички музеи и други забележителности на съответната територия да имат безплатен вход и така да привлекат повече туристи, включително и български. Плановете ни засега са да започнем с общините Шабла, Каварна, Балчик, Варна, Несебър, Поморие, Бургас, Созопол, Приморско, Китен, Царево, като сме отворени и за други предложения.

- Как стимулирате алтернативния туризъм, какви видове туристически продукти насърчава министерството?

Бих Ви коригирала, защото алтернатива означава една-единствена друга възможност. Като дестинация България предлага много и разнообразни варианти за допълване на традиционните зимен и летен туризъм с други услуги, както и за комбинирането им в интересни пакети.


За да обхванем цялото разнообразие на туристическия потенциал в страната и за да улесним туристите, създадохме три типа тематични дестинации като своеобразни маршрути. За начало заложихме на богатото ни културно-историческо наследство. България е сред трите водещи страни на Стария континент по разкрити артефакти. Подготвихме 8 такива дестинации, включващи над 150 обекта в повече от 70 населени места на територията на 72 общини.

Популяризирането им привлече много посетители, като при някои бяха отчетени ръстове на туристи дори до 90%. 

Виждайки ефективността на тази инициатива,подготвихме още две вида тематични дестинации. Съвместно с Министерството на земеделието, храните и горите разработихме и 12 винено-кулинарни. Те обхващат 55 общини по цялата територия на България, близо 120 туристически забележителности и информация за характерните за всеки регион вино и кулинария.

Много важен акцент в работата на МТ е подкрепата за развитие на СПА, балнео-, медикъл и уелнестуризма, който носи висока добавена стойност и е много конкурентен. Знаете, че България е втора в Европа след Исландия по богатство на минерални води и ресурси.

С насърчаването на тези услуги, които са и на много атрактивни цени, успешно можем да се развиваме като целогодишен маршрут.Ето защо разработихме и 7 балнео- и СПА дестинации, които обхващат 60 населени места в страната.

Всички дестинации са дигитализирани и достъпни на сайта на министерството.

Туризмът е хоризонтална структура и разчитаме много на диалога с всички ангажирани фактори по веригата, особено регионите. С общи усилия можем да стимулираме още по-ефективно развитието на специализираните услуги, които допринасят значително за синергията в сектора.

Въпросите зададе Велислав Русев

13.11.2019


 
    Share