Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТОТО ОТ БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020


ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТОТО ОТ БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 

Диляна Иванова

Над 5 млрд. евро или 45% са договорените до момента суми по оперативните програми за периода 2014-2020 г., съобщи вицепремиерът Томислав Дончев на годишната среща за преглед на програмите с представители на Европейската комисия (ЕК). Томислав Дончев посочи, че в сравнение с предходния програмен период се отчита над 25% увеличение на подадените проекти, 4,5 млрд. лв. повече договорени суми и близо 3% увеличение на плащанията.

Вицепремиерът увери, че правителството активно работи за намаляване на бюрокрацията и популяризиране на електронните документи и процеси. Той даде за пример  пълното интегриране на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в системата ИСУН 2020.

ПРОМЕНИ ПО СХЕМА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“

От Министерството на икономиката публикуваха за повторно обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по схема „Насърчаване на предприемачеството“.  Документът е актуализиран като са внесени следните промени:

1. С проекти ще могат да кандидатстват и предприятия извършващи дейност под кодове:

С14 „Производство на облекло“;

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

J63 „Информационни услуги“;

М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“

2. Максималната сума на безвъзмездното финансиране, която може да получи един проект пада от 391 хил. лева на 200 хил. лева.

3. Процентът на безвъзмездната помощ е намален от 90% на 80%.

4. Проекти ще могат да подават фирми, регистрирани след 31 декември 2016 година.

5. Приоритет при оценката ще се дава на проекти, които се реализират освен в областите Враца, Монтана и Видин, а също в областите Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград

6. Приоритет при оценката ще се дава и на проекти, които се реализират в областите ИКТ и информатика, мехатроника и чисти технологии; индустрия за здравословен живот и биотехнологии; нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Запазват се приоритетите, които дават предимство на проекти, реализирани от жени, хора до 29 или над 50 години, като тяхната тежест в общата оценка е намалена.

Общественото обсъждане на Условията за кандидатстване продължава до 29 декември. След това, в рамките на 1 месец, схемата трябва да бъде отворена за кандидатстване.

ФИНАНСИРАНЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ НА МСП

От април до юни 2018 г., за втори път през този програмен период, ще бъде отворена за кандидатстване схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Ще се финансират инвестиции в машини и оборудване, внедряване на ERP системи, въвеждане и сертифициране на международни стандарти.

БЮДЖЕТЪТ НА СХЕМАТА Е 150 МЛН. ЛЕВА.

Финансирането е насочено към действащи предприятия от производствения сектор на икономиката, ИКТ сферата, креативните и рекреативните индустрии.

ЕВРОФИНАНСИРАНЕ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА РЕСУРСНО-ЕФЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ

Микро, малки и средни предприятия от производствения сектор на икономиката, с поне три приключени финансови години, могат да кандидатстват за финансиране на свои проекти за внедряването на нови технологии и процеси, водещи до повишаване на ресурсната ефективност и опазване на околната среда.

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е 23 АПРИЛ 2018

Одобрените кандидати могат да получат безвъзмедна помощ до 70% от сумата на проекта. Средствата се отпускат по схема BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, по ОПИК.

 


 
    Share