Брой 12, 2018 XLVIII   вход за абонати  
bg | en           

Председателят на Българската газова асоциация разговаря с Цветан Симеонов по повод на предложенията, внесени в КЕВР


ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БЪЛГАРСКАТА ГАЗОВА АСОЦИАЦИЯ РАЗГОВАРЯ С ЦВЕТАН СИМЕОНОВ ПО ПОВОД НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, ВНЕСЕНИ В КЕВР

БТПП потвърди подкрепата си относно тях и ще продължи да настоява за въвеждането им в практиката


Председателят на Българската газова асоциация (БГА) Пламен Павлов проведе среща с Цветан Симеонов по повод на предложенията във връзка с плавно въвеждане на входно изходния тарифен модел за достъп и пренос на природен газ от националния оператор, внесени в Комисията за енергийно и водно регулиране. БТПП потвърди подкрепата си относно тях и ще продължи да настоява за въвеждането им в практиката:

• извършване на последващ периодичен мониторинг за резултатите от въведения от КЕВР входно-изходен тарифен модел, което предложение е съобразно изискването на чл. 18 и 18б от Закона за нормативните актове, като при мониторинга се използва методологията, утвърдена в Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието;

• приемане от КЕВР на методика за определяне на качествените показатели на природния газ;

• Националния газов оператор и КЕВР да съобразят необходимостта от формирането на условия за вторична търговия на капацитети;

• да се приеме методика за определяне на качествени показатели на природния газ в националната газопреносна и газоразпределителни мрежи.
Цветан Симеонов от своя страна информира за отличното сътрудничество на Палатата с Македонско-българската стопанска камара, с председател Зоре Темелковски. Той бе категоричен, че двете страни си сътрудничат с активен обмен на информация и разработване на иновационни проекти, стимулиране на деловата среда в полза на своите членове.
По време на срещата председателят на Българската газова асоциация Пламен Павлов информира председателя на БТПП за дейността на Асоциацията в Македония и в тази връзка двамата се договориха за активизиране на Българо -македонската търговско - промишлена палата при БТПП.
Фирмите, които се интересуват от включване в дейността на Българо -македонската търговско - промишлена палата и по-голяма активност в сътрудничеството с Македония, могат да отправят предложения за програмата на дейността на българската част, като се свържат с:
ДИРЕКЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ"
Габриела Димитрова, Директор 02 8117 489 303
Факс: 811 74 90 G.Dimitrova@bcci.bg

 

10.01.2018


 
    Share