Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

Първо международно изложение за текстил, облекло и мода


Първо международно изложение
за текстил, облекло и мода
08-10 ноември 2018, Международен панаир Пловдив

Специализираното международно изложение за текстил, облекло и мода „ТексТейлър експо" предлага функционални и ефективни решения, ориентирани към производители, търговци и потребители. То обхваща най-важните аспекти на модната индустрия - дизайн, технологии, техника, материали, производство, пазар, подготовка на специалисти.
Идеята на проекта „ТексТейлърЕкспо" е да се изгради обща платформа, свързваща различни сектори със сходни маркетингови интереси. Водещият акцент е обединяване на техния потенциал в рамките на Балканите, за да се създадат условия за по-силно присъствие на европейския пазар. Целта е да се изнася собствен завършен продукт, а не детайли или изделия, направени на ишлеме.
„ТексТейлърЕкспо" стартира с намерението да стане своеобразен иновационен и производствен хъб с маркетингова насоченост. Проявата има успешна премиера, тъй като в първото издание се включват 97 изложители от седем държави.
„ТексТейлърЕкспо" възобновява традицията на изложенията, посветени на текстилния бранш. То е от типа „Бизнес-към-бизнес" (B2B). Среща български и чуждестранни производители на облекло, тъкани, аксесоари, машини, оборудване и специализиран софтуер с партньори от световния и местния пазар. Представя колекции и модни визии, създадени от изявени и изгряващи дизайнери.
„ТексТейлърЕкспо" дава възможност за нови контакти и проекти за съвместна работа в индустрията за текстил, облекло и кожи. То е полезен делови форум за производители, подизпълнители, търговци и потребители.
Провежда се под патронажа на Министерството на икономиката.

ФОКУС НА ИЗЛОЖЕНИЕТО
 Цялостен комплекс от технологии, машини и материали за производство на текстилни и кожарски изделия, облекла и трикотаж, отговарящи на съвременните изисквания за качество и на потребителските нагласи
 Готови продукти на текстилната, шивашката и кожарската промишленост
 Маркетингови инструменти за фирмите от отрасъла

НА „ТЕКСТЕЙЛЪР ЕКСПО 2018"
 Разнообразна гама от технологии, техника, материали и услуги
 Висококачествени тъкани и аксесоари за шивашката промишленост
 Старт-ъп зона за млади творци и предприемачи в света на модата
 Дизайнерско пространство за иновации и проекти, създаващи модни визии
 Международна конференция за тенденциите в развитието на отрасъла
 Семинари за професионалисти за прогнозиране на продуктови линии
 Модни ревюта на дизайнери и студенти
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Пилотното издание на „ТексТейлър Експо" е резултат от осъществяването на съвместен проект между „Спекс" ООД и Международен панаир Пловдив. Партньори на изложението са: Браншовата организация за текстил и облекло (БОТО) и Националната асоциация на училищата по мода (НАУМ)

УЧАСТНИЦИ
В първото издание на „ТексТейлър Експо" участват 97 изложители от 7 държави: България, Германия, Гърция, Испания, Полша, Румъния, Турция.
Най-силно е чуждестранното участие от Турция. Включиха се най-големите производители и износители на текстил, трикотаж, материали, оборудване.
Сред участниците са 13 професионални и четири висши училища.

ПРОФИЛ НА ИЛОЖИТЕЛИТЕ
 фирми, които произвеждат или внасят текстилна техника и програмни продукти, дрехи, платове, конци, консумативи и аксесоари за бранша
 шивашки предприятия, специализирани в производство на ишлеме
 шивашки предприятия със собствени продукти
 лица и компании, създаващи модни линии, дизайн и търговски марки
 научни институти, специализирани средни и висши училища

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ
 ТЕКСТИЛНА ТЕХНИКА: иновативни машини и съоръжения, 3D проектиращи технологии, програмни продукти, сервиз и резервни части
 МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ: текстил, трикотаж, конци, етикети, аксесоари
 ДОГОВАРЯНЕ - ОБЛЕКЛОТО КАТО УСЛУГА: производители на облекло без влагане на собствени материали и консумативи
 ГОТОВ ПРОДУКТ - МОДА: модни колекции и готови продукти за договаряне

СЪСТОЯНИЕ НА ТЕКСТИЛНАТА И ШИВАШКАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ И РОЛЯТА НА „ТЕКСТЕЙЛЪР ЕКСПО" ЗА РАЗВИТИЕ НА БРАНША

Основни данни:
 Формира най-големия износ - обем 2,1 милиарда евро (за 2017 г.) или 8% от общия експорт на страната.
 Близо 80% от производството е за износ.
 89% от износа е за Европейския съюз.
 Около 4400 фирми произвеждат облекло, а 600 - текстил и текстилни изделия.
 Заетите в сектор „Текстил и облекло" през 2017 г. са били 107 000.
 Заплатите са отбелязали ръст от 15% през 2017 година.
 У нас се шият на ишлеме дрехи за почти всички масови европейски марки.
 27 професионални и 7 висши училища обучават кадри.

Ролята на „ТексТейлър Експо" за развитието на сектора:
 Да потърси решения на един от най-сериозните проблеми - дефицита на работна ръка, като срещне работодатели и бъдещи специалисти;
 Да подкрепи българските предприятията в прехода от ишлеме към готов продукт с по-висока добавена стойност, като им предложи технологии и оборудване, възможности за партньорства, идеи за собствени модни линии;
 Да стимулира творческата активност на млади дизайнери, като им предостави място за изява пред потенциални партньори и клиенти.

ПОСЕТИТЕЛИ СПЕЦИАЛИСТИ
Очакват се 5-6 хиляди посетители специалисти от страната и чужбина:
 производители на текстил, трикотаж, облекло от България и Балканите
 възложители на ишлеме и купувачи на готови облекла от основните пазари на България (Германия, Франция, Италия, Гърция, Великобритания и други)
 търговци на текстил, облекло и аксесоари от България и Балканите
 професионалисти от бранша
 специалисти в областта на модата и модния дизайн
 преподаватели и ученици от професионални и висши училища
 любители на модата

СТАРТ-ЪП ЗОНА
В Старт-ъп зоната в палата 10 млади дизайнери и предприемачи показват своите идеи, концепции и колекции, представят нови брандове. Така изложението демонстрира един аспект на модата от бъдещето.
То дава възможност на младите специалисти да направят своите първи B2B контакти и срещи, да покажат нови модни брандове пред делови партньори, да присъстват на семинари за професионалисти, за да повишат квалификацията си.

ДИЗАЙНЕРСКО ПРОСТРАНСТВО
Футуристични елементи изпълват специалното дизайнерско пространство в палата 10. То е оформено без стени, за да може да се приложат съвременните похвати за презентации, използвани в най-големите изложения за мода по света.
Творците представят иновации и проекти, създаващи новите модни визии на утрешния ден. Това им дава шанс да намерят потенциални клиенти от деловите среди и да покажат своите креативни идеи пред широка аудитория.

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
В браншовата конференция „Тенденции и иновации в текстилната и модната индустрия" ще бъдат изнесени 15 доклада на специалисти от България, Гърция и Македония. Разработките са фокусирани както върху технологичната, така и върху естетичната страна на модата.
Ето някои от темите:
 Коприна и техники за принтиране върху коприна
 Как технологиите променят бъдещето на модната индустрия
 Защо е важно бизнесът ни да бъде онлайн, ефективно изграждане на онлайн присъствие в текстилната и модна индустрия
 Нова ера в модния маркетинг - адаптиране на новото потребителско поведение
 Тенденции, показани на изложението за висша мода в Париж през юли 2018 г.
 Образователни предизвикателства, свързани с устойчивостта на модната индустрия
09.11., 10.00-16.00 ч., зала „България", Конгресен център

СЕМИНАРИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
 „Модни тенденции за сезона есен-зима 2019/2020"
Разглежда различни обществени фактори, които оформят тенденциите за есента и зимата на 2019/2020 година. Дешифрира тяхното значение на комерсиално ниво и влиянието им върху търсенето от страна на търговските вериги и онлайн магазините. Присъстващите ще научат кои са цветовете за сезона есен-зима 2019/2020 и как се вписват в продуктовите линии от дамско облекло.
8.11., 15.30-17.00 ч. и 10.11., 12.00-13.30 ч., палата 10
 „Изкуството на прогнозирането за модната индустрия"
Показва методите и основните елементи на проучванията, които дават възможност да се разбере какво се случва в света днес и как то ще се превърне в макротенденции и търговски колекции от дрехи.
10.11., 10.30-12.00 ч. , палата 10
Лектор на двата семинара е Сара Олууд, известна като експерт, успешно предвиждащ развитието на модните линии и пазари. Тя е творчески директор на онлайн платформата за дизайн The Trend Bunker, която проследява и идентифицира пазарните тенденции. Експерти с над 10-годишен опит в големи модни и лайфстайл корпорации разгадават посоките на развитие и тяхното влияние върху производството и търговията на облекло.

МОДНИ РЕВЮТА
 Ревюта на дизайнери
Искра Петрова - колекция „Метаморфози", в която са използвани иновативни текстилни технологии за подчертаване на индивидуалността, лукса и комфорта
Калина Стоянова - колекция „Културни пластове", вдъхновена от природата, с необичайни конструкции и първокласни тъкани
Мариана Атанасова - облекла за добро настроение от здравословни платове
Пламена Динева - колекция „Есен-зима 2019/2020" с провокативни модели
Христина Тонева - колекция "unAltred", вдъхновена от биотенденциите и реализирана със старинни техники за запазване на натуралността
Цветина Валентинова - колекция експериментална мода „Полихроморфос"
09.11., 14.00-17.00 ч., палата 10
 Ревюта на студенти
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство-Пловдив, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър", Югозападен университет „Неофит Рилски"-Благоевград и Нов български университет-София
09.11., 14.00-17.00 ч., палата 10
 Ревюта на възпитаници на професионални училища
Организирано от Националната асоциация на училищата по мода
08.11., 14.00-15.00 ч., палата 10

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Локации: палати 10 и 11
Работно време: от 10.00 до 17.00 ч.
Достъп
 за специалисти, търговци и представители на деловите среди - безплатно, с покани или предварителна онлайн регистрация;
 за широката публика - с билет от 5.00 лева, а за ученици, пенсионери и инвалиди цената е 3.00 лева.
Интернет страница на изложението - www.textailorexpo.com

 

07.11.2018


 
    Share