БРОЙ 08, 2017 XXXIII   вход за абонати  
bg | en           

Още една възможност за обучения осигурява МТСП чрез Оперативна програма Развитие на човешките рсеурси


Още една възможност за обучения осигурява МТСП чрез Оперативна програма "Развитие на човешките рсеурси"

  Велислава Ивановска
  Кремена Райкова

  ФЪРСТ Консултинг

  КОМПАНИИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ С ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.022 – "СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ"

  Управляващият орган...
Цялото съдържанието на тази статия е достъпно само за абонати.

"Бизнес клуб" излиза в края на всеки месец.
Бъдете информирани за всякакви форми на евро и други финансирания.
Съдействайте при проблеми с администрацията.
Четете консултациите на нашите експерти.
"Бизнес клуб" - полезната информация.

За да четете без ограничения материалите в сайта


ВИЖТЕ УСЛОВИЯТА ТУК 
    Share