Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

ОЩЕ ДВЕ ГОДИНИ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ МОГАТ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ОБЩИНСКИ ПОРЪЧКИ


ОТСРОЧКА: ОЩЕ ДВЕ ГОДИНИ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ МОГАТ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ОБЩИНСКИ ПОРЪЧКИ 

Гласуваният по спешност български антикорупционен закон спешно бе поправен. Това бе една скромна демонстрация за неустойчивото законодателство в България. Законодателят не бе отчел, че общинските съветници са на изборна длъжност и влизат във функция по време на заседанията на общинските съвети, когато се гласува и се вземат решения. В останалото време се занимават с бизнес или са чиновници, или са обществени фигури.

Според спешните поправки в антикорупционния закон  общинските съветници няма да имат нови ограничения и да изпадат в несъвместимост близо 2 години, гласува НС.

Антикорупционният закон предвижда забрана за общинските съветници да участват в управата, надзорния или контролния съвет на търговски дружества с общинско участие или да работят като прокуристи, синдици и ликвидатори. Забранено им е да са и еднолични търговци, съдружници и акционери във фирми, които имат сключени договори с тяхната община, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.

Още с приемането на закона от Националната асоциация на председателите на общински съвети се оплакаха, че им се налагат ограничения и страната може да остане без общинари, защото вече работели извън закона. От управляващото мнозинство веднага внесоха предложения за поправки в закона, с които да бъде дадена отстрочка, в която общинарите трябва да решат дали да излязат от участие в такива фирми, или пък да не бъдат съветници.

Депутатите решиха, че ограниченията в закона влизат в сила от мандат 2019 – 2023 г. Това означава, че едва от 1 декември 2019 г. общинарите задължително ще трябва да подават декларации за имущество и конфликт на интереси.

„Това време би следвало да се използва, за да може и публиката, и политическите опоненти, и самите общински съветници да се законосъобразят. Да вземат предвид новите по-тежки правила, които ще се прилагат и съответно да направят избор“, коментира председателят на правната комисия в парламента и вносител на поправката Данаил Кирилов.

С това решение проблемът не се решава, а само се отлага. До следващите местни избори?


 
    Share