БРОЙ 6, 2018 XLIII   вход за абонати  
bg | en           

Опит за анализ за оказаната подкрепа за МСП чрез фондово финансиране през 2017 година


Опит за анализ за оказаната подкрепа за МСП чрез фондово финансиране през 2017 година 

Кремена Димитрова, мениджър Европейски фондове към Сдружение „Обединени бизнес клубове”

За пръв път не мога да реша откъде да започна. Иска ми се да направя годишния анализ за финансирането на проекти чрез фондови средства. Мога да представя и статистика, но тя вече е толкова банална за всички. Дори и да я прочете,  после какво  - приемаме цифрите, даже да не ни харесват. И да ни се иска да протестираме, и да искаме да се промени нещо в начина, по който се обещава, че ще се предоставят, управляват, направляват фондови средства, омагьосаният кръг се повтаря и не ни остава нищо друго, освен да се надяваме, че нещата през новия период /година/ ще се променят в положителна посока. Да намалее корупцията,  да се увеличат парите, да се отворят повече мерки, по които да се отпускат средства. 

Странно нещо е човешката психика. Какви ли не разочарования можем да преживеем и пак намираме сили да се надяваме на по-добри условия за работа и съществуване. Да вярваме в положителната промяна. И аз, със своя безкраен оптимизъм, продължавам да се надявам на същите неща. 

ВЪПРЕКИ ЧЕ ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА ДФЗ НЕ СПАЗИ ИНДИКАТИВНАТА СИ ГОДИШНА ПРОГРАМА 

и всички ние се превърнахме в неуспели гадатели и предсказатели на бъдещето – ще се отворят ли тази или онази мярка.  В началото на 2017 г. ни се струваше, че просто няма накъде и е невъзможно мярка 6.4 за извън земеделски дейности и мярка 4.2 за преработвателите на земеделска продукция,  да не се отворят до края на годината, но се оказа , че не е така. Без особени мотиви бяха изстреляни като новогодишни 

фойерверки далеч в пролетно-летните месеци на следващата година. Да ви кажа честно, вече не смея да правя прогнози, дали ще се отворят или не. Важното е бенефициентите  да се подготвят и да чакат. Това пък може да е шанс за някои, които все още не са взели своето решение дали да участват или просто колкото повече се бави програмата, толкова шансовете им да са по-добри,  да се увеличават.

ТОВА,  КОЕТО ПРЕДЛОЖИ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ПРЕЗ 2017 Г., НЕ БЕ ПО-МАЛКО ОБЪРКВАЩО ЗА МСП.  

Отваряха се и се затваряха процедури дни преди крайните срокове, без каквито и да било обяснения. Подалите проектите си протестираха. Неуспелите да се впишат в първоначалните крайни срокове пък намериха своите ползи. И въпреки странностите си, поне имаше мерки, по които предприятията бяха допустими бенефициенти. Това за следващата година изобщо не се предвижда. 

ИНДИКАТИВНАТА ПРОГРАМА НА ОПРЧР ЗА 2018 ГОДИНА НЕ ПРЕДВИЖДА НИТО ЕДНА МЯРКА, 

която да финансира бизнеса като допустим бенефициент. Това не бива много да ни обезкуражава, тъй като примерите за това, че инидикативните годишни програми на оперативните програми в България не се спазват и изпълняват, не са един и два и тази странна практика може да има и положителна страна.  Да вземат да ни изненадат. Положително. Всичко е възможно, по български. 

На фона на казаното дотук, управляващите ОПИК са си направо отличници. По отношение на обявяването на процедури спрямо индикативната си програма, имам предвид. За оценяване и обявяване на резултати, има какво да се желае. И все пак индикативната им програма за 2018 г. е изненадващо наситена с интересни за бизнеса процедури. Остава, както казах  в началото,  да се надяваме да я спазят.

ГОЛЯМО РАЗОЧАРОВАНИЕ ПОДНЕСЕ И НИФ. 

За осмата си конкурсна сесия, след отчетени огромни потребности за финансиране на иновации, обявиха символичен бюджет от 5 млн. лева. След това на информационните си дни и неофициални срещи продъниха ушите на всички, че е добре проектите да са в диапазон между 100 000 и 200 000 лева, че едва ли не това ще гарантира успеха им и че по този начин ще се финансират повече проекти. Резултатите не само, че бяха забавени, но бяха изнесени след протести, във връзка с необявяването им. Какво се оказа обаче? Спечелилите фирми са заявили бюджет между 350 000 и 500 000 хиляди лева. И така 

18 фирми усвоиха целия бюджет! Повечето от останалите извън класацията, стриктно са спазили инструкциите за занижен бюджет и се чувстват доста странно в каква категория са попаднали. Подхвърлени бяха слухове от тези, които имат правомощия да осигуряват бюджети, не от други, че ще отпуснат допълнително средства за този фонд, после се оказа, че май няма да има... 

Сигурно звуча твърде критично, но това е така, защото не сме сами в тази Вселена, наречена фондово финансиране.  Просто има с какво да се сравним и затова изглеждаме нелепо, докато обясняваме, че спазваме едни и същи европейски правила и се придържаме към определените за работа с фондови средства норми. Как да приемем, че всичко ни е наред, когато имаме опита и с други европейски програми?

Добър шанс за МСП в България е, че вече имат възможност да кандидатстват и по програми, които се управляват директно от Европейската комисия.  И за да не сме голословни, ще дадем за пример програма Хоризонт 2020 и по-специално инструмента за малки и средни предприятия.  За пореден път датите, конкретизирани не само до дни, но и по часове, бяха предварително определени и спазени.  Така е и за следващия период и той е до 2020-та година!  Сигурна съм, че ще се спазят индикативните дати. Сроковете за оценяване и отговор също бяха спазени.  

НЕ Е ЯСНО КАК В РАМКИТЕ НА 40 ДНИ УСПЯВАТ ДА ОЦЕНЯТ БЕЗБРОЙ ПРОЕКТИ ОТ ЦЯЛА ЕВРОПА, 

а ние с месеци,  не можем да оценим тези, подадени само от български фирми, по една или друга от оперативните ни програми. 

Тук е мястото да спомена, че за следващия период, 2018-2020 година, инструментът за МСП на програма Хоризонт 2020, намери начин още повече да улесни и насърчи кандидатите изобретатели да подават своите апликационни форми,  като премахна изцяло темите, по които да се подават 

проектни предложения. Т.е всяка идея е допустима и  има своя шанс за финансиране.  Не е нужно да търси начин да се впише в някоя, определена от комисията, тема. Прилича ми на облекчаване на условията за участие, аз не виждам друго обяснение. Страх ме е да направя сравнителен анализ по темата с все по-ограничаващите условия на мерките по структурните ни фондове,  за да не бъдем обвинени в тенденциозност. 

Остава ни, както традициите повеляват,  да си пожелаем по-добри времена, по-успешна следваща година и да не преставаме да вярваме, че нещата ще се променят към по-добро. И това не е толкова невъзможно, когато повярваме, че това зависи и от нас и обединим усилия заедно да проправим пътя към положителните промени. 

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ СПИСАНИЕ "БИЗНЕС КЛУБ" ПОКАЗВА, ЧЕ ДАВА ГЛАСНОСТ НА ВСИЧКО, КОЕТО ВЪЛНУВА БИЗНЕСА И НЕ СЕ СТРАХУВА ДА ГО ПОДКРЕПЯ.  ЗНАЕМ, ЧЕ ТО ЩЕ Е ЧАСТ ОТ ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ ПРОМЕНИ И ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА.

 


 
    Share