Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

Община Враца - Отваряне на оферти, 12 юни


Утре, 12 юни /сряда/, от 10:00 ч., ще се извърши отваряне на оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА ПРЕЗ 2019 г. - 2021 г.", открита с Решение № 1657/07.05.2019 година, публикувано в Регистъра на обществените поръчки на 09.05.2019 година с уникален номер: 00814-2019-0020 и публикувана в Официален вестник на Европейския съюз с уникален номер: 2019/S 090-215950.

11.06.2019


 
    Share