Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

Новият ОУП на Ловеч вече е достъпен на официалния сайт на общината


Новият Общия устройствен план (ОУП) на Ловеч от 10 ноември 2018 г.  вече е достъпен на официалния сайт на Община Ловеч.

Той може да се види в секцията „Дейности",  подменю „Устройство на територията и строителство" и след това в „Общ устройствен план". ОУП се състои от два раздела - текстова и графична част. Виж следния линк: http://www.lovech.bg/bg/obsht-ustroystven-plan ОУП е стратегически документ за община Ловеч, който отразява пространственото развитие на територията. В него се оглеждат съвременните тенденции  и изисквания за регионално и пространствено развитие. Съобразен е с водещите документи на Европейския съюз. ОУП е с времеви хоризонт от 20 -25 години напред. Предстои изпращане на съгласователни  писма до съответните институции да се запознаят с плана и да изпратят своите забележки и съображения.

10.10.2018


 
    Share