БРОЙ 2, 2018 XXXIX   вход за абонати  
bg | en           

МАСТЕРМАЙНДА ВАШИЯТ КЛЮЧ КЪМ МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ДА СИ СЛОЖИМ ЗАЕДНО МИСЛЕЩИТЕ ШАПКИ


МАСТЕРМАЙНДА ВАШИЯТ КЛЮЧ КЪМ МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ДА СИ СЛОЖИМ ЗАЕДНО МИСЛЕЩИТЕ ШАПКИ

  


  Виктория Лазарова, личен и бизнес коуч за успех

  Доказан експерт в областта на лидерството, иновативно и креативното мислене, създаване на обединени и мотивирани екипи и дълготрайни промени.

  Има опит в бизнеса в международни компании, като е заемала мениджърски позиции в компании като Пирели, Теленор, Алтерко и др. От 2010 год. работи, като професионален коуч, благодарение на опита си и специализацията, която придобива в САЩ. Има издадени 2 книги в САЩ и една в България. 

 

Преди да ви разкажа за принципа на Мастермайнда искам да споделя с вас, за едно от най-забележителните преживявания в живота ми. Моето първо и най-успешно мастермайнд преживяване бе сред хора от всички краища на света, с които току що се бях запознала. Бях притеснена заради езиковите, културните и индивидуалните различия. Когато започнахме постепенно да разкриваме целите и мечтите си, ние открихме, че в крайна сметка сме елементи от огромен пъзел от познания и опит, който е безценен и удивително красив. С тази мастермайнд група се запознахме на едноседмичен обучителен семинар във Флорида и малко след това създадохме мастермайнд групата „Седем“, състояща се от 6 човека от 3 континента и 4 държави написахме заедно книгата „Седем ключа към свободата – мисли активно или съществувай пасивно“. Заедно ние помогнахме един на друг да стартираме своята нова кариера в света на коучинга и консултирането и преодоляхме редица предизвикателства в създаването на книгата, която се превърна в символ на мастермайнда за нас. Ние сме шест, но обединявайки се заедно създадохме седмият член на мастермайнда, който стана главен герой. 

"МАСТЕРМАЙНДА Е КОРДИНАЦИЯ НА ЗНАНИЯТА И УСИЛИЯТА В ДУХ НА ХАРМОНИЯ И РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ДВАМА ИЛИ ПОВЕЧЕ ДУШИ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ." "… И АКО СИ МИСЛИТЕ, ЧЕ Е ПРОСТО И ЛЕСНО, ПРОСТО НАКАРАЙТЕ ДВАМА ЧОВЕКА ДА РАБОТЯТ ЗАЕДНО".

Наполеон Хил създателят на принципа философията на успеха

Мастермайнд принципът е едно от най-ефективните средства, чрез които можете да градите мечтите си и да ускорите успеха си. Той е и единственият начин да мултиплицирате своите ресурси и възможности. 

Основната идея, на която се основава мастермайнд групата, понякога наричана „отбор на мечтите”, е че вие можете да постигнете повече за по-малко време ако работите заедно с други позитивно настроени съмишленици, срещате се редовно с тях и споделяте идеи, информация и ресурси. Така не само, ще имате достъп до повече, но и ще развиете умението да работите с другите в дух на хармония, без да ви е необходима административна власт. 

ФОРМИРАНЕ НА МАСТЕРМАЙНД

Потърсете съмишленици, с които да формирате мастермайнд група. Това са хора, с които споделяте общи идеи, хора които вярват във вас и ви помагат да разкриете способностите ви.  Когато планирате създаването на вашата мастермайнд група е важно да изберете за ваши съмишленици, хора които действат целенасочено и имат желание да участват активно в личното си израстване, както и да подпомагат по хармоничен и позитивен начин за развитието на другите. Не е задължително всички участници да бъдат на едно и също ниво. Полезно е да има индивиди, които вече са постигнали това, към което и вие се стремите в конкретна област от живота. От своя страна, вие можете да им помогнете да израстнат в някоя друга сфера. Не е необходимо да имате приятел в групата, за да се присъедините към нея. С помощта на Мастермайнд принципите, вие ще общувате открито и ще изградите силна връзка с останалите членове на групата. Тя ще бъде по-различна, по-дълбока и по-силна от обикновеното приятелство. 

ВАШЕТО РАЗВИТИЕ КАТО УЧАСТНИК В МАСТЕРМАЙНД ГРУПА 

Като участник в мастермайнд група, вие попадате на място, на което ви ценят, вярват ви, мотивират ви и ви прощават. Всеки от нас си мечтае да бъде заобиколен от хора, които общуват в хармония, които го подкрепят и го насърчават да се развива. Мастермайнд групата ви осигурява защитена среда, в която да посрещате предизвикателствата и да мечтаете смело. 

ЗАЩО МАСТЕРМАЙНДА РАБОТИ УСПЕШНО?

Работата в мастермайнд група е процес на доближаване до неограничените идеи чрез обединеното съзнание на останалите. Мъдростта на групата се ражда при сливането на интелекта на всички хора от групата. Най-важното нещо е да се включите в мастермайнд група, за да давате. Вие ще получите много повече от това, което ще дадете, но за съдадете по-голям от вашите собствени източник на мъдрост, всеки трябва да дава. ВАЖНО – дайте време на групата да се формира, хората да се отпуснат и да си повярват. Не започвайте от вратата с това какво ще направите и колко ще изкарате. Хубавите неща искат време, търпение и доверие. 

Започвайте всяка среща на Мастермайнд групата с прочитането на следните принципи и никога не ги пропускайте. Моят 7-годишен опит в работа с мастермайнд групи ми доказа, че прочитането на принципите на мастермайнда носи огромни ползи, като настройва участниците в групата по правилен начин за работа. 

МАСТЕРМАЙНД ПРИНЦИПИ

АЗ СЕ ОТДАВАМ. Отдавам се на Мастермайнд, защото съм силен, когато до мен има други хора, които ми помагат.

АЗ ВЯРВАМ. Вярвам, че обединеният интелект в мастермайнда създава мъдрост, много по-голяма от моята собствена.

АЗ РАЗБИРАМ. Разбирам, че ще постигам по-лесно желаните резултати, когато се отворя и мога да гледам на проблемите от друга гледна точка.

АЗ РЕШАВАМ. Решавам напълно да се доверя на мастермайнда и му предавам своето желание (готов съм да приема нови възможности).

АЗ ПРОЩАВАМ. Прощавам си за грешките, които съм направил. Прощавам на онези, които са ме наранили в миналото, за да мога да започна бъдещето си начисто.

АЗ МОЛЯ. Аз моля мастермайнда да чуе това, което наистина искам; целите ми, желанията ми и мечтите ми. Чувам как партньорите ми от групата ме подкрепят в моите мечти.

АЗ ПРИЕМАМ. Аз знам, спокоен съм и прие-

мам, че силата на мастермайнда, ще откликне на всяка моя нужда. Благодарен съм, че го знам.

ПОСВЕЩЕНИЕ И СПОРАЗУМЕНИЕ

Сега имам правила, които да спазвам, в тях се казва, че мастермайнда ще ми осигури изобилие от всички неща, които са ми необ-

ходими за да живея живот пълен с успех и щастие. Аз отдавам себе си максимално на Бог и всички човешки същества, да живеем по начин, който ще служи като най-висок пример за другите. Аз ще продължа напред с дух на ентусиазъм, въудушевление и очакване

МАСТЕРМАЙНД СЪВЕТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИТЕ 

Ако вече сте решили да създадете своя мастермайнд група ето и няколко съвета и насоки, които ще ви бъдат полезни. 

Групата работи най-добре с двама до осем човека, но не повече от 12 – времето налага ограничения. Повечето хора смятат, че шест е иделният брой участници. 

Срещайте се редовно (ако е възможно всяка седмица) за един час до час и половина. Членовете на групата трябва да приемат срещите като свято задължение. Те са съгласни да насърчават и да бъдат позитивни, да споделят информация, идеи, контакти и обратна връзка за доброто на всеки и доброто на групата.

По възможност уреждайте срещите си на приятни и вдъхновяващи места. Убедете се, че отивате в добре осветен ресторант, офис, къща, библиотека или друго място-.  Предварително си подгответе дневен ред.Ако се намирате в различни градове, можете да провеждате конферентни разговори. 

В началото на всяка среща четете мастермайнд принципите. Всеки член на групата трябва да прочете на висок глас седемте принципа поне по веднъж в различните срещи.

Членовете на групата трябва да се подкрепят визуално, вербално и емоционално. Ето един пример: някой от вас иска нов дом. Останалите биха могли да кажат: „Виждам те да се прибираш в невероятен нов дом. Виждам те как се печеш на слънце край басейна заедно с любимите хора, с приятелите си и с мен.” Принципът е, че ние можем да повярваме вместо някой друг, в това, в което той сам не може да повярва напълно. 

Срещата на Мастермайнд групата трябва да протича с швейцарска точност. Да започне навреме. Ако сте планували да продължи 60 минути, придържайте се към тази времева рамка. Членовете на Мастермайнд групите обикновено са изключително заети хора и времето е важно за тях. Използвайте го мъдро.

Ако желаете групата ви да просъществува дълго, трябва да предоставяте равно време за изява на всеки неин член. Добре би било да си изберете човек, който да следи времето и да се грижи за гладкото протичане на разговора. Тази позиция може да са предава от един участник на друг. Този, който я заема трябва да има готовност да засича времето на всеки участник в срещата, за да е сигурно, че всичко се движи по график. Не гледайте на това като на нещо маловажно.

Добрата новина: независимо от това кой започва да говори първи, в началото на срещата всеки участник трябва да получи 2 минути, за да каже нещо много позитивно. Членовете на мастермайнд групата могат да споделят своята „победа на седмицата”. Това ще даде позитивна насока на разговора. 

Желания и нужди: независимо от това кой започва да говори първи, всеки човек би трябвало да има време (групата решава колко точно), за да изкаже желанията и нуждите си и да получи отговори. Всеки член на Мастермайнд група трябва да бъде подготвен със своето изказване, за да не губи време и да извлече максимална полза. Когато времето изтече, лидерът трябва да каже: „Времето изтече.” Дискусията ще спре. Следващият човек от списъка трябва да бъде поканен да говори.

В зависимост от „избраната” дължина на срещата или конферентния разговор, бихте могли към края им да оставите време за „открита” дискусия, в която може да се включи всеки. Сложете край като споделите благодарността и признателността си.

Мастермайнд принципа е този принцип, който винаги работи. Може да приложите всички принципи на успеха, но ако не успеете да овладеете този, ще останете в капана на трудностите и ограниченията или изолирани от успеха. 

Виктория Лазарова, 
личен и бизнес коуч за успех 

Бизнес коучинг, програми за промени в управлението и стимулиране на креативността и иновациите, създаване на обединени и мотивирани екипи. 

+ 359 898 530 003,  
vlazarova@praxissuccess.com, 
www.victorialazarova.com

 


 
    Share