Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

МАЛКИЯТ БИЗНЕС И ИНОВАЦИИТЕ


 

 

МАЛКИЯТ БИЗНЕС И ИНОВАЦИИТЕ


ИНОВАЦИОНЕН ФОРУМ "INNOVATION IN ACTION"


На 22 май 2019 година от 09.30 часа, в Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов", на ул. "Раковски" №108, ет.2, конферентна зала 4, ще се проведе Иновационен форум с основна тема „Innovation in action".


Събитието се организира в рамките на изпълнение на проект: „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия (МСП)/SMEINNOBOOST", финансиран по програмата „Балкани - Средиземно море 2014-2020", водещ партньор по проект е Националното сдружение на малкия и среден бизнес. Проектни партньори са 9 организации от България, Гърция, Кипър, Северна Македония и Албания, включително НСИ на България, НСИ на Северна Македония и НСИ на Албания.
Целта на проекта е да се допринесе за развитие на иновационната екосистема в целевите страни чрез подкрепа иновационната активност и капацитет на МСП за генериране и внедряване на иновации.

На Иновационние форум ще вземат участие :

Академик Васил Сгурев - Председател на Съюз по автоматика и информатика
г-жа Елеонора Негулова - Председател на НСМСБ - Ръководител на проекта
Г-жа Зорница Русинова - Зам.министър - Министерство на труда и социалната политика
Г-н Йован Деспотовски - Директор на Фонд за иновации и технологично развитие, Р.Северна Македония
Г-н Апостол Симовски - Директор на Държавна статистическа служба, Р.Северна Македония
Г-н Детелин Цветанов - Директор на отдел „Кредитиране и лизинг" - Българска Банка за развитие - „Нови и актуални продукти на ББР в сегмента малък и среден бизнес"
Г-н Петър Михайлов - старши експерт „Инвестиции в Сектор МСП" - Фонд на Фондовете - „Нови финансови инструменти в подкрепа на предприемачеството и иновациите"
Проф. д-р Румен Николов - Директор на Виртекс OOД - Представяне на SAT - Инструмент за самооценка
Проф. Д-р. Румен Андреев - Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН - „Интернет -базирана система за поддържане на вземане на решения при създаване на иновационни клъстери"
Г-жа Десислава Михалкова - Главен експерт , "Програмиране, оценка и договаряне на БФП" ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност"
Г-н Емил Ставрев - Главен изпълнителен директор на „АвтоИконом" - Представяне на иновативния продукт „АвтоИконом"
Г-н Николай Арнаудски - Директор на "USM TECH" Ltd. - „Иновативни устройства за обработка на течности GE USM"
Г-н Константин Джелебов - Главен изпълнителен директор на Phyre JSC - "Fintech продукти, фокусирани върху клиента".
Участие ще вземат и представители на МОН, Министерство на икономиката, Столична община, МРРБ и др.

Всички участници имат възможност да се запознаят с иновации от различни сфери. Конферентната част ще информира за стъпките на тяхното създаване, основните проблеми и добри практики при разработването им.

Гости на форума ще бъдат представители на Оперативните програми в България, Фонда на Фондовете, Българска банка за развитие, Съюза на изобретатели, Фондa за иновации и технологично развитие на Р. Северна Македония, Държавна статистическа служба на Р. Северна Македония, НСИ, Съвместен иновационен център на БАН, Sofia Tech Park JSC , Българска стопанска камара, Европейска банка за възстановяване и развитие и други. Те ще запознаят публиката с политиките за насърчаване на иновациите в МСП, финансовите механизми и възможности за финансиране на иновативни продукти и услуги.

Специален акцент на форума са възможностите на разработения софтуер за самооценка на иновационния капацитет на МСП (Self Assesment Tool). Експерти от БАН ще представят иновативен софтуер за клъстериране и подкрепа при вземането на решения от ръководителите на иновативните фирми. Всички участници ще имат възможността безплатно да тестват иновационния капацитет на фирмите си чрез - SAT.


https://nasmb-bg.org/sat/
http://dev.elliot.virtech-bg.com/quiz/index.php?route=account/login
http://www.smeinnoboost.org/node/126

 

16.05.2019


 
    Share