БРОЙ 2, 2018 XXXIX   вход за абонати  
bg | en           

ЛЪВ


ЛЪВ (23 ЮЛИ – 23 АВГУСТ)

Мобилизирайте се за приключване на задачи, чиито срокове почти изтичат. Ще ви се наложи да се справяте и с нерешени въпроси, свързани с роднини, семейни имоти, ремонти в дома или подмяна на обзавеждането. Добре би било да проверите и актуалното състояние на машините, с които работите, за да не ви изненадат повреди и да възпрепятстват производството или трудовия процес на служителите ви. Ще ви привлича идеята да увеличите собствеността си чрез закупуването на земя, жилище или апартамент в атрактивно курортно селище в чужбина. Функционални подобрения в офиса ще го направят по-удобен и ще допринасят за по-висока продуктивност на вас и подчинените ви. Паралелно с това, е необходимо да затегнете контрола спрямо тях и да изисквате да се придържат стриктно към указанията ви, без да проявяват своеволие или да поемат инициативи, преди да потърсят мнението и съгласието ви. Взаимоотношенията във вашия екип невинаги ще са безконфликтни: понякога ще влизате в ролята на арбитър или ще трябва да отстранявате последиците от пренебрежение на отделни работници към правилата, което е вероятно да се отрази на фирмата като цяло. Предвид вероятността от инспектиране, приведете документацията си в порядък и отстранете нередностите и пропуските. Ноември за вас няма да е период на приходи, надхвърлящи очакваните, но и не се  задават сериозни дефицити. Предварителният анализ и внимателното планиране ще ви помогнат да поддържате постигнатото досега ниво и да си спестите тревоги и неприятности. Емоционалният живот ще е повлиян от кариерните ви или бизнес-стремежи за растеж: трудно ще успявате да заделите време за скъпите на сърцето ви хора, а и ще трябва да потиснете егото си и да сте по-сговорчиви.


 
    Share