Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

Конференция „ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО - ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ“ 13 юни, 2019 зала „Империал“, хотел „Империал“, гр. ПловдивКонференция
„ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО - ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ"
13 юни, 2019
зала „Империал", хотел „Империал", гр. Пловдив

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ И ИНСТРУМЕНТАРИУМ В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА.

Конференцията е посветена на ролята на превенцията на здравето за качеството на живот и продуктивността на обществото.
В конференцията ще вземат участие представители на МТСП, МЗ, БЛС, ВУЗ, работодателски и синдикални организации, неправителствени организации, предприятия и гости от Германия, Австрия и Македония.

ПОД ПАТРОНАЖА и с участието на вицепремиера г-жа Марияна Николова

ОРГАНИЗАТОРИ: Асоциация на индустриалния капитал в България, „Център за превенция на здравето"


ПРОГРАМА
09:30 РЕГИСТРАЦИЯ

10:00 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България
Марияна Николова, заместник министър-председател на Република България
Хасан Адемов, председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика при 44-то Народно събрание на Република България
Даниела Дариткова-Проданова, председател на Комисията по здравеопазването при 44-то Народно събрание на Република България (очаква се потвърждение)
Румяна Михайлова, изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда"
Евелина Апостолова, заместник областен управител на област Пловдив
Мариана Чолакова, почетен консул на Федерална Република Германия

СЕСИЯ I ПЪРВИ ПАНЕЛ: ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО - ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ

10:30 Превенция на здравето в политиката на АИКБ
инж. Васил Велев, Председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България

10:50 Превенцията, приоритет в политиките по безопасност и здраве при работа
д-р Дарина Конова, Мениджър на НФТ на ЕАБЗР, експерт в отдел „Трудово право и условия на труд", ДТПООУТ, Министерство на труда и социалната политика

11:10 Превенцията на здравето в Националната здравна стратегия - оценка на здравно-осигурителните дружества
д-р Мими Виткова, председател на Асоциацията на лицензираните дружества за Доброволно здравно осигуряване, Изпълнителен директор на Здравен фонд „Доверие"

11:30 Политика на СЗО в областта на превенцията на здравето. Организация на дейността по превенция на здравето в Северна Македония. Функции и задачи на Института по трудова медицина.
проф. Йованка Бислимовска, Колаборационен център на СЗО за Югоизточна Европа, Институт по трудова медицина на Република Северна Македония

11:50 Превенция на здравето при работа. Европейски практики и опит
д-р Петя Георева, управител на МЦ „Център за превенция на здравето"
доц. д-р Кирил Карамфилов, заместник-председател на Комисията по здравеопазване към НС на АИКБ, съучредител на МЦ „Център за превенция на здравето"

12:30 Обяд


СЕСИЯ II ВТОРИ ПАНЕЛ: ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА

14:00 Осигуряване на безопасността и здравето при работа в Германия. Консултиране и контрол.
д-р Петра Йон, представител на контролните органи по здраве и безопасност в Германия

14:30 Превенция на здравето - оценка на сърдечно-съдовия риск в трудово- медицинската практика
д-р Лилия Владимирова, МЦ „Център за превенция на здравето"
д-р Пламен Дунев, МЦ „Център за превенция на здравето"

15:00 Превенция на здравето - скрининг за рак на бял дроб
доц. д-р Георги Присадов, главен лекар в Клиника по белодробна онкология (Kliniken Maria Hilf, Германия)
доц. д-р Георги Хаджидеков, Клиника по образна диагностика, Университетска болница Лозенец, София, Медицински университет/Медицински факултет на СУ "Св. Климент Охридски", София

15:30 Функции и задачи на Центровете за превантивна и трудова медицина в Германия - дискусия
Д-р Михаел Вендорф, д-р Михаел Шмитц-Роде, управители на Център за превентивна и трудова медицина - PAP med, Берлин, Германия

16:30 ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

12.06.2019


 
    Share