Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

КОЙ защитава бизнеса при нарушени и поругани права


Анкета
КОЙ защитава бизнеса при нарушени и поругани права?

Това може да е независим Национален институт за уреждане на спорове.

  Списание „Бизнес Клуб“ провежда и национално представителна анкета за отношенията между бизнеса и администрацията.

  Предлагаме Ви междинните резултати. Крайните ще бъдат обобщени през септември.

  Бъдете активни и вземете участие в интерес на всички мениджъри и совственици на фирми.

  Анкетата  можете да попълните в сайта на списание „Бизнес Клуб“ - www.business-club.bg в секция „АНКЕТИ“.

anketa_06_bc1.jpg

  „80% от собствениците на фирми в България сочат, че най-големият проблем пред развитието на техния бизнес е сложната и неефективна администрация“.

  Всички предприемачи са се сблъсквали с некомпетентността и/или бюрокрацията на държавния чиновник.

  Много често получават уведомителни писма или актове, с които им налагат санкции. Чувстват злоупотребата с власт от страна на чиновниците. Тази злоупотреба понякога има и корупционен подтекст.

  Обикновено сроковете за отреагиране на бизнеса в спора му с администрацията са кратки. Хората от микро, малкия и средния бизнес често предпочитат да бъдат санкционирани, за да си спестят последващи неприятности, формалности и бумащина.

  Бизнесът,  и най-вече малкият, който е 90 на сто от българската икономика няма към кого да се обърне. Най-вече за решаване в срок на споровете с администрацията.  А развитието му е под заплаха и страда от институционални недоразумения, административни пречки и преднамерена бавност.

  Решението да се обръща към съд е непродуктивно, там делата се влачат с години. През това време всеки предприемач търпи загуби.

  Списание „Бизнес Клуб“ поема инициативата да лансира идея за създаването на НАЦИОНАЛЕН НЕЗАВИСИМ ОРГАН, който да е посредник за бързо уреждане на казуси между бизнеса и администрацията. Крайната цел на инициативата ни е да инициираме създаването на Национален институт за пряко взаимодействие и бързо решаване на проблемите с администрацията - държавна и общинска.

  Целта е при неправомерно санкциониране от страна на държавната и общински администрации да се получават бързи и компетентни решения от юристи, които да са със силата на съдебни решения. 

  Уличените държавни и общински служители да бъдат пряко отговорни за действията си и да бъдат санкционирани!

  Затова започваме национална кампания, подпомогнати от изявени прависти, общественици и представители на бизнеса с крайна цел внасянето на законодателни промени за създаване на независим орган в помощ на бизнеса.

  Инициативата ни и законодателните предложения ще бъдат финализирани през септември, когато ще организираме и национална кръгла маса с експерти, работодатели, предприемачи, медии.
  Независимата институция, за създаването на която ще работим, използвайки всички законоустановени възможности, ще има следните задачи/цели:
• да бъде посредник между бизнеса и администрацията;
• да сближи бизнеса и администрацията;
• да защитава правата и интересите на бизнеса в отношенията с държавните и общински органи и техните администрации;
• да изисква от държавните и общински органи и техните  администрации да спазват закона и да уважават бизнеса;
• да изисква от държавните и общински органи и техните администрации персонална отговорност от виновните длъжностни лица, съответно чрез обратна връзка да получава информация за реализираната дисциплинарна отговорност по отношение на тези длъжностни лица;
• да се намали броя на съдебните спорове между държавни и общински органи и техните администрации, от една страна, и бизнеса, от друга страна.

  За постигането на тези цели ще бъде необходимо:
• преди всичко дълбоки законодателни промени, които да уредят статута и правомощията на този орган;
• да бъдат направени промени в тези закони, които касаят отношенията администрация – бизнес, включително Закона за медиацията, Закона за административните нарушения и наказания, Административно – процесуалния кодекс и други;
• да бъдат направени промени в тези закони, които уреждат отговорността на държавните и общински органи и техните администрации за незаконосъобразни действия или бездействия;
• да бъдат направени такива промени в законодателството, че първата и най-важна стъпка при възникнал конфликт и/или спор между държавен и общински орган и неговата администрация, от една страна, и бизнеса, от друга страна, да е възможно да се проведе споразумителна процедура, по възможност процедура по медиация или разговор с помощта на бъдещия орган с оглед разрешаването на проблем преди той да достигне до съда.

  Анкетата на сп. „Бизнес Клуб“ продължава. Благодарим на всички, които досега участваха. Призоваваме нашите читатели и бизнесът като цяло да продължат да са активни. Анкетата е национално представителна. Крайните резултатите от нея и предложенията ще бъдат обобщени и представени на публично събитие през септември.

  Екипът на списание Бизнес Клуб изказва специални благодарности към адвокат Снежана Василева за оказваната логистична подкрепа още от старта на нашата инициатива.


 
    Share