Брой 12, 2018 XLVIII   вход за абонати  
bg | en           

Кметът на Община Ковачевци отчете 2017г.


Кметът  на Община Ковачевци отчете 2017г.

 В името на прозрачността, следвайки собственото си чувство за дълг и отговорност, кмета на  община Ковачевци представи отчет за 2017г., в изпълнение на Програма за управление на община Ковачевци през мандат 2015 - 2019г., по направления и цели. Отчетът бе гласуван на сесия на Общински съвет- Ковачевци, провела се на 31.01.2018г.

През втората година от мандата 2015 – 2019г., кметът на община Ковачевци  продължи да стои зад основните принципи, залегнали в Програмата му: отговорно отношение към проблемите на общината и гражданите, балансирано и устойчиво развитие на общината, качествени услуги в публичния сектор – на делегирани от държавата услуги, както и местни дейности и услуги, спазване на законите, активно използване на европейските фондове.2017 година бе една добра година. Година, в която Община Ковачевци работи усилено по поетите ангажименти за реализацията на инвестиции, свързани с базисната инфраструктура, благоустрояването  на населените места, образователните и социални потребности, туристическия и културен потенциал на общината.

„Позволявам си да я определя като година, в която успяхме. Защото чрез разумно и целесъобразно разходвахме  на европейски и местен ресурс, постигнахме желания от всички нас растеж, насочен към устойчивото развитие на Ковачевци. Запазването на финансовата стабилност на община Ковачевци е един от основните приоритети на управлението ми през последните години. Постигането й се дължи на провеждането на правилна финансова политика, обоснована на принципите на добро управление, правилно планиране на приходите и разходите  на общината и тяхното законосъобразно разходване. За мен  Ковачевци е кауза  и  съм уверен,  че сме създали  добри условия  за живот  в населените места на общината, в която живеем“.– се казва в документа.

Изграждането на нова и модерна инфраструктура, и поддържането в добро състояние на вече съществуващата такава, остават сред водещите ни приоритети за градоначалника, на най-малката община в област Перник.

Доизграждането, поддържането и модернизирането на пътната и техническата инфраструктура на общината е нещото, по което най-трудно се работи. През годината усилията са насочени предимно към изготвяне на технически проекти, с възможност да се кандидатства с тях за външно финансиране. Определено споделям, че това е най-проблемната част от програмата. Визия какво да се направи в областта на инфраструктурата имам, но големият проблем е с финансирането. Необходими са много средства, които трябва да се търсят чрез външно финансиране.  В тази област нещата се случват бавно и трудно и ще се работи не само през този, а и в следващи мандати.

През 2017г.,  продължи  провеждането на активна политика за развитието на спорта и утвърждаването на Ковачевци като спортна дестинация. С изградената  съвременна инфраструктура превърнахме Ковачевци в стратегическо място за развитие  на спорта.

Анализът на работата и резултатите през 2017 г. дават основание да направим обобщаващия извод, че независимо от трудности, общинската администрация успя добре да изпълни годишната задача, да осигури финансова стабилност, да реализира  основни приоритети на Плана за развитие на общината.

„Благодаря на всички жители на община Ковачевци, които ни мотивираха на всяка крачка към поставените цели, като изискваха и очакваха от нас резултати или ни насърчаваха с думи на благодарност. Надявам се, че ще оправдаем доверието им, за да можем занапред да се гордеем с това, което сме надградили и да се радваме, че сме превърнали община Ковачевци в притегателно място за живот, бизнес и реализация.

Няма да скрия, че имаше  трудности и пред нас стоят за разрешаване още много проблеми. Уверявам Ви, че и в следващите две години от мандат 2015-2019г., общинска администрация и аз лично като кмет няма да пестим сили,  да работим за жителите на общината. Показахме, че с обединени усилия, можем заедно, да  вървим по пътя на успеха!“ –  са думите, с които завършва отчета си Васил Станимиров.    

           

 

 

06.02.2018


 
    Share