Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

КАК ДЪРЖАВАТА ОТКРАДНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ


КАК ДЪРЖАВАТА ОТКРАДНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Велислав Русев

Има едно Национално бюро за правна помощ към Министерство на правосъдието. Функцията му  по дефиниция е общополезна - най-важната осигурява служебни адвокати за лица, които не могат да си позволят платена защита.  

Тази държавна структура има началник на държавна заплата. Структурата към държавната администрация, която трябва да осъществява контакти и координация па делата с адвокатските колегии в страната работи с определен софтуер. 

С дарение за 10 години софтуерната фирма "Бисофт" предоставя собствения си продукт за ползване. Поради лични или други причини началничката на НБПП прекратява ползването на продукта на "Бисофт". Това става през 2014 г. Възлага на друга фирма да поддържа системата. Впрочем същата система, тази на "Бисофт" работи с нов актуален договор от 2018 г. във ВКС. 

Работят с нея и 90 на сто от адвокатските колегии в страната, за да отчитат делата и дължимите плащания към своите членове по служебни защити.

В НБПП това обаче не е от значение. Проблемът може и да е на личностна основа. Ние нямаме коментар в тази насока. Факт е обаче, че НБПП е спечелило проект за внедряването на нова система. Факт е, че новата система ползва тази на "Бисофт" с малки функции на надграждане.  От 2014 г. се водят съдебни дела. Вещите лица по тях признават, че старата и новата система са идентични. Новата има само малка доработка с нови кодове и функционалност. 

Само че за новата се ползват едни пари по европрограма,  които трябва да се усвоят по "целесъобразност". С проблема с краденето, директно, така мога да го нарека, на интелектуален продукт, са запознати и депутатите от правната комисия на Народното събрание. Те обаче не са обърнали много внимание поради прекалена натовареност.

ПОДРОБНОСТИ ПО КАЗУСА ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ: СОБСТВЕНИКЪТ НА БИСОФТ ИНЖ. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ:

БИСОФТ“ ЕООД Е СЪЗДАДЕНА ПРЕЗ 2004 Г. ОСНОВНАТА СФЕРА НА БИЗНЕСА Е РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕР, ТЪРГОВИЯ СЪС СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ, ПРОЕКТИРАНЕ НА ИТ СИСТЕМИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКА, В Т. Ч. ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, УНИКАЛНИ СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ.  

С приемане на Закона за правната помощ /ЗПП/ през 2006 година възникна необходимост от разработване на софтуерна система за нуждите на създаденото „Национално бюро за правна помощ“ /НБПП/ и Адвокатските колегии в РБ, която система да осигури обработването на информацията по постъпилите искания в Адвокатските съвети и отчитането на извършената дейност от назначените адвокати / служебни защитници / пред НБПП, както и изграждане на взаимовръзка с всяка съдебна и досъдебна инстанция. 

Така през 2009 година след провалени опити на НБПП чрез обществени поръчки да бъде съзадена такава система, „БИСОФТ“ ЕООД се нае да разработи софтуерна система „ПРАВНА ПОМОЩ“. Интеграцията се случи със съдействието на тогавашните - Председател на НБПП – адв. Вася Илиева, Председателя на Висшия адвокатски – адв.Даниела Доковска, адв. Бенатов, адв.Наталия Ценова и адв.Емилия Недева. Целта беше да се обезпечи правната помощ в Република България. 

След разработване на системата, което бе един доста дълъг и труден процес изискващ съобразяването й изцяло със ЗПП, „БИСОФТ“ ЕООД ДАРИ на НБПП правото да ползва абсолютно безвъзмездно системата в рамките на 10 години, като „БИСОФТ“ ЕООД осигуряваше и техническата й поддръжка.

Интеграцията на тази система доведе до едно бързо развитие на правната помощ в България.

 ПРОБЛЕМИТЕ ЗАПОЧВАТ, КОГАТО ПОСТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НБПП СЕ ЗАЕМА ОТ АДВ.ЧЕРНЕВА – МАРКОВА, МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО КЪМ ОНЗИ МОМЕНТ – ДИЯНА КОВАЧЕВА. 

Първоначално тази система осигуряваше обработването на отчетите предоставени от служебните защитници по ЗПП и обмена на информация по електронен път между НБПП и Адвокатските колегии в РБ и след като се установи, че същата работи и покрива нуждите на правната помощ, предложих през 2013 г. на г-жа Чернева-Маркова да стартираме процеса на интеграция на системата във всички адвокатури в страната, като по този начин НБПП ще има електронна връзка с тях.   

През м.ноември на 2013 г. Министъра на Правосъдието издава заповед да се изследват информационните и компютърни системи всички системи в НБПП по повод одит на МП. Тази заповед е сведена до знанието на „БИСОФТ“ ЕООД и ние предоставяме цялата изискана ни информация на МП. В следствие от МП излизат с решение за грешки в администрирането на НБПП по повод техническата поддръжка, като това се използва като предтекст за бъдещи действия от страна на НБПП за прекратяване на договор с  „БИСОФТ“ ЕООД.

През 2014 г. се стартира първата интеграция на софтуерна система в Адвокатска колегия – Варна с всички съдебни инстанции в района. Това прави идеологията на „БИСОФТ“ ЕООД все по-успешна и привлекателна. Вследствие се интегрират още редица съдебни райони, които показват финансови и човешки икономии на ресурс.

През февруари 2014 г. „БИСОФТ“ ЕООД е извикано в НБПП на среща без да се обяснява нито поводът.

Като управител на „БИСОФТ“ ЕООД придружаван от техническият ми сътрудник се отзовахме на поканата за тази среща мислейки, че същата ще е насочена към обсъждане резултатите от извършения одит и решаване на проблеми, в случай че такива са констатирани. Учудването ми беше огромно, когато вместо да търсим конструктивни решения, „БИСОФТ“ ЕООД получи в присъствието на лица с необявена самоличност и длъжност предизвестие за прекратяване на договора за техническа поддръжка. На пръв поглед хората, които не работят в сферата на софтуерните системи, ще си кажат „че какво пък толкова е станало?“ Ами отговорът ми е, че това действие поставя в риск сигурността на информацията в самата система, която се носи в конкретния случай от „БИСОФТ“ ЕООД – отговорността за злоупотреба с информация, триене на информация и пр. Председателката на НБПП г-жа Чернева – Маркова не спира до тук, а пуска и жалби. Започват едни непрестанни разследвания, впрегната е цялата държавна машина. 

Междувременно НБПП допуска до системата трето лице – фирма, която буквално копира интегрираната в НБПП от „БИСОФТ“ ЕООД софтуерна система „ПРАВНА ПОМОЩ“ и работата в НБПП на практика продължава. 

През м. 06.2016г. ОП–Пловдив излиза с постановление за отхвърляне на твърденията и буквалните клевети на Председателката на НБПП-г-жа Чернева–Маркова срещу „БИСОФТ“ ЕООД и Управителят му – инж.Димитър Андреев, и производството е прекратено. 

Така остана единствената възможност да заведем Гражданско дело, с което да докажем собствеността на „БИСОФТ“ ЕООД по отношение на софтуерния продукт „ПРАВНА ПОМОЩ“ интегриран в НБПП и „копиран“ от …..., като по делото освен тези две страни участва и МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО. 

Към момента по делото е прието Заключение на единична компютърна експертиза, която доказва „копиране“ на системата на „БИСОФТ“ ЕООД.

Заключението на тази експертиза е оспорено от НБПП и МП и е допуснато изслушване на тройна компютърна експертиза, която към момента не е изготвена поради множество отводи на вещи лица. Делото ще бъде отложено вероятно за м.02 или по-късно през 2019 год. 

В търсене на изход за предпазване на системата, „БИСОФТ“ ЕООД интегрира общи условия в софтуерния продукт, които не променят по никакъв начин, нито пък противоречат на клаузите по договора за дарението й. С други думи, за да достъпят служители на НБПП системата, те трябва с натискане на един бутон да приемат общите условия за сигурност и след това могат да продължат безпроблемно работа. И това обаче, е отказано от г-жа Чернева – Маркова, като само едно лице /впоследствие уволнено от НБПП/ е ПРИЕЛО тези общи условия и е достъпвало системата по нормалния ред и вид.

*Фирмата поддържаща системата на  НБПП е заличена умишлено. В следващия брой на списанието ще публикуваме продължение по казуса, евентуално с отговори на Министерство на правосъдието.

 


 
    Share