Брой 9, 2018 XLV   вход за абонати  
bg | en           

ITC Consult е първата изцяло консултантска ИТ фирма в Пловдив, превърнала се в златен партньор на ERP.BG


ITC Consult е първата изцяло консултантска ИТ фирма в Пловдив, превърнала се в златен партньор на ERP.BG

 

 

 

„Ай Ти Си Консулт“ ЕООД (ITC Consult) е първата изцяло консултантска ИТ фирма в Пловдив, която стартира през 2006г. с цел да бъде мост между нуждите на клиента и доставчиците на информационни технологии. Oт самото си създаване компанията е фокусирана върху оптимизирането на ефективността на информационните структури и повишаване на възвращаемостта от инвестициите в ИТ. „Ай Ти Си Консулт“ се стреми да предлага на българския пазар продукти и услуги, чрез които да помогне на бизнеса, като оптимизира ресурсите за създаване и съхранение на информация и улесни бизнес процесите. За постигането на тези цели фирмата разчита на екип от доказани специалисти, работещи в динамичната среда на ежедневните предизвикателства на информационните технологии, обслужващи техните клиенти.

През 2007 г. „Ай Ти Си Консулт“ стартира проучване за доставчици на бизнес софтуер по молба на свой клиент от 

производствения сектор. След редица срещи с фирми, предлагащи софтуерни решения за управление на бизнеса, „Ай Ти Си Консулт“ избира фирма ERP.BG (тогава Алое Ко ООД) и разработената от нея ERP система EnterpriseOne®. Много важно било, че системата е всеобхватна, както и че е процесно, а не документно ориентирана. След като се запознава детайлно с EnterpriseOne®, „Ай Ти Си Консулт“ не само успешно консултира своя клиент при избора на ERP система, но впоследствие решава да се заеме и с внедряването й в производственото предприятие. През 2008г. консултантската ИТ фирма сключва партньорство с ERP.BG, които осигуряват обучение на компанията,  лицензи за EnterpriseOne® и хардуерно оборудване, обезпечавайки безпроблемната работа на системата.

Днес „Ай Ти Си Консулт“ е Златен партньор на ERP.BG и има зад гърба си десетки проекти по внедряване на EnterpriseOne® в различни производствени и търговски компании в България. Фирмата предоставя бизнес анализи и консултации при планирането и организацията на процеса по внедряване на ERP системата.

“Разбрахме, че бъдещето е в този клас системи. EnterpriseOne® непрекъснато се развива. ERP.BG не следва масови тенденции, а предвижда бизнес потребностите, които ще бъдат актуални след 5 г. Ето защо сме сигурни, че и след 5 години партньорството ни с ERP.BG ще бъде актуално, защото ще бъдем в крак с времето и потребностите на бизнеса”, коментира Стефан Николов от „Ай Ти Си Консулт“.

Партньорската мрежа е добра възможност за специалисти в сферата на технологиите, логистиката, програмирането или икономиката да стартират лесно собствен бизнес, без да разполагат с голям бюджет. NetProject дава възможност както на утвърдени внедрителски компании да разширят бизнеса си, така и на участници от други сегменти като консултантски и счетоводни фирми, разработчици на приложения и други, да се включат в бързоразвиващия се сегмент на бизнес софтуера. ERP.BG осигурява на партньорите си необходимите специализирани обучения, маркетингова поддръжка, сертифициране, както и достъп до клиенти. Освен това в рамките на програмата ще бъде предложен и безплатен лиценз за платформата EnterpriseOne® за управление на собствената дейност на сертифицираните партньори.

NetProject дава възможност за стартиране на собствен бизнес в сферата както на предлагането, консултирането и внедряването на бизнес софтуер, така и на разработката на бизнес приложения към платформата EnterpriseOne®. Моделът за бизнес партниране на софтуерната компания 

ERP.BG предлага много добри стимули и възможност както за стартиране на бизнес в ERP сектора от млади предприемачи, така и много добри партньорски условия за вече утвърдени компании.


 
    Share