Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

ИТ ИНОВАЦИИ В БИЗНЕСА - ИНОВАЦИОНЕН ПОДХОД В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВРЪЗКАТА МУ С БИЗНЕСА


ИТ ИНОВАЦИИ В БИЗНЕСА
ИНОВАЦИОНЕН ПОДХОД
В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И ВРЪЗКАТА МУ С БИЗНЕСА

 

  Евгени Вълчев - главен мениджър на
New Generation Software Solution с многогодишен опит в сферата на бизнес анализа, проектирането на бизнес процеси и оптимизации, софтуерните технологии. Познанията и опита си е изградил на базата на проектирането и имплементирането на иновационни бизнес оптимизации в много и различни сфери, включително – банкова, финансова, юридическа, тежка и лека промишленост, образователна и др
.

 

  Иновациите са изключително актуален и ключов фактор за постигане на глобален успех. Иновационното развитие в съвременните динамични условия придобива много по-широк смисъл, който обхваща всички области от стопанската дейност и корпоративното управление. Балансираност в стопанското развитие и финансова стабилност на бизнеса може да се постигне единствено по пътя на предприемаческия мениджмънт, с ясно изразена иновативна насоченост във всяка една сфера на управление и дейност, на всяко едно йерархично ниво в организацията.

  Един от основните, може би най-важният, параметър на всеки успешен бизнес, са добре обучените и подготвени специалисти. Всички ние, от гледната точка на специалисти и хора, работещи в различни области, сме се сблъсквали с проблема и трудностите при подбора на квалифицирани кадри. Все по-голяма е нуждата на бизнеса от специалисти, което води до един нов свят на проблематика без ясно обособени и обяснени принципи и методи на действия, които биха ни били полезни за справянето с този наболял проблем. Тук се намесва иновативния подход на мислене, действане и реализация, който заляга в днешните реализации на оптимални решения и справяне със сложни проблематики.

  В последните години пред нас, а и пред много други колеги, застана въпроса за внедряване на иновативни информационни системи в образователната система и дали това би довело до положителни резултати или точно обратното.

  Естеството на работата ни и разговорите с редица наши клиенти подтикна New Generation Software Solution да проведе редица обследвания и проучвания на проблема. Съсредоточихме се в разработването на редица иновативни софтуерни решения, позволяващи оптимизирането на учебните процеси и методика, базирайки се на интелигентни софтуерни решения следящи всеки аспект от образователния процес и аудиторията, позволяващи на потребителите (преподавателите) да придобият пълна и ясна представа над целия образователен модел. За постигане на максимална ефективност и оптимизация екипът на NGSS посвети близо 6 месеца на подробното изследване и запознаване с проблемните аспектии. На базата на извършените анализи, от страна на екипите ни, започнахме работа по проектирането на иновативен подход за работа на институциите подпомагани от интелигентни софтуерни решения.

  New Generation Software Solution проектира, реализира и внедрява в реални учебни заведения софтуерни решения, оптимизиращи целия образователен процес, а също така и интегрирането на родителите и учениците/студените в единен бизнес модел и информационен процес, позволяващ оптимална свързаност между ученици, преподаватели, родители и институциите, свързани с образованието. Този иновативен подход доведе до изключително добри резултати - повишавайки интереса на ученици и студенти към учебния процес с над 34%, както и оптимизира учебните модели с над 28%. Резултатите напълно отговориха на нашите очаквания, а открития от нас модел беше радушно приет от много наши партньори, не само в образователната система, а и в компаниите, които организират учебни курсове, семинари и др. в областта на подготовката на квалифицирани кадри.

За подробности: www.ngssol.com, 0885 80 13 33


 
    Share