Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОИЗВОДСТВОТО НА ГРОЗДЕ (ЗА ВИНО)


ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОИЗВОДСТВОТО НА ГРОЗДЕ (ЗА ВИНО)

Решението Winessence предоставя локални интелигентни консултантски решения на собственици и производители,
независимо от местоположението на лозовите масиви

 

През последните години като консултант в различни сфери на бизнеса и активностите в Централна Азия имаме допир до различни бизнес идеи и стартъпи, които се опитват да пробият със своите идеи и експертизи в различни сфери.

Един такъв интересен проект свързан със земеделието, в частност с производството на грозде като суровина за винопроизводството, е черногорската компания Atfield. Компанията има за цел в бъдеще, чрез ИТ решения да подпомага собствениците на лозя и производителите на други селскостопански насаждения да постигнат максимални резултати в своята дейност. Това би било възможно чрез ползване на готови решения за третиране на насажденията, основани на анализ на моментното състояние на климата и на исторически метеорологични данни.

Решението Winessence, предлагано от Atfield предоставя локални интелигентни консултантски решения на собственици и производители, независимо от местоположението на лозовите масиви. Това, което конкурентните компании обикновено предлагат е селскостопанска метеорологична информация, но това е само малка част от възможностите на Winessence. Позовавайки се на направеното проучване, основателите на Atfield, вярват че за да се постигне позитивен резултат, производителите на вино имат нужда да им се предложат интелигентни решения, основани на селскостопанска метеорологична информация, а не просто сурова версия на тези данни.

В следствие на това Atfield са изградили мрежа от асоцирани членове, сред които и професори по лозарство от целия свят, които основавайки се на информацията събирана от локалните клетки и в комбинация със сателитната информация и историческите данни за зарази и процесите на растеж, могат да дадат конкретни напътствия на всеки един ползвател относно действията, които трябва да предприеме, за да постигне максимална ефективност. Клиентът получава онлайн достъп до услугите на Winessence, през смарт устройствата, които притежава. Информацията, която получава всеки потребител е персонализирана, според неговия масив и разположение.

Този тип решения са изключително полезни и поради друга причина - освен ползването на локални данни и експерти във всеки район в който те работят, данните и постигнатите резултати от различни региони в света могат да подпомогнат решаването на локални проблеми.

Към настоящия момент Atfield има активности на територията на Албания, Армения, България, Македония, Черна Гора, Австралия и Напа /Калифорния/.

В момента се подготвя и стратегията за навлизане в Централна Азия и първоначално в Узбекистан - един регион с изключително добри климатични условия за производство на грозде. Узбекистан е страна с изключително качествени десертни сортове грозде и развит експорт в редица съседни страни, а също и Китай и Южна Корея. В същото време страната не може да се похвали с качествени вина и това дава основание на основателите на Atfield да смятат дадената страна за изключително атрактивен пазар.

Навлизането на ИТ технологиите в агросектора не е новост, редица технологии вече активно се използват, както в зърнопроизводството, така и в градинарството, но навлизането на ИТ технологии под формата на консултант на производителя, като вид изкуствен интелект е нова стъпка в тази посока и тепърва този тип решения ще помагат на производителите да постигат по-добри резултати, както в количествено, така и в качествено отношение.

13.11.2019


 
    Share