ТОЛТАКСИТЕ ЗА АВТОБУСИ ВКАРВАТ БРАНША В НЕИЗВЕСТНО КОЛКО ОЩЕ НОВИ РАЗХОДИ - Кликнете на изображението, за да го затворите