Община Ковачевци получи дарение за подпомагане на дейността на доброволното формирование от Конфедерация Швейцария - Кликнете на изображението, за да го затворите