България отчете растеж, но гарантиран от ръст на потреблението - Кликнете на изображението, за да го затворите