Брой 02, 2019 L   вход за абонати  
bg | en           

ЛЪВ


ЛЪВ (23 ЮЛИ – 23 АВГУСТ)

Сферата на общуването и в романтичен аспект, и на работното място, ще е сред главните ви предизвикателства в рамките на февруари. Пред вас ще стои задачата или да хармонизирате отношенията си с колеги и служители, или да потърсите алтернатива на онези, които не се вместват във вашите представи за стойностни и надеждни партньорства. Ще обмислите и варианти за съпътстваща бизнес-активност в допълнение към досегашната, но за целта ще ви е нужно да направите точен разчет на наличните си ресурси и да прецените дали ще е по силите ви на настоящия етап да се заемете с подобен ангажимент. Отделни насоки в работата ви ще изискват промени, рокади в екипа, подобряване на комуникацията в него и по-добро информационно и техническо обезпечаване. На човека до вас в личен план пък ще трябва да дадете глътка въздух и да зачитате повече персоналното му пространство и стремеж към известна независимост, вкл. финансова. Периодът е удачен за задълбочаване на емоционалните връзки в съжителство или брак. Семейните ще изпитат трудности през първата десетдневка на февруари, провокирани от разногласия в дома по повод на начините за изразходване на парична сума и схващанията им по теми, засягащи ролята и мястото на всеки член на фамилията при решаването на значимите въпроси, образованието и възпитанието на подрастващите и др.Ако осъзнаете обединяващото начало помежду си и не се оставите в плен на егоизма и центробежните сили, ще съумеете да постигнете взаимно допълване и сплотяване. Необвързаните също е добре да си дадат сметка, дали ще могат да преглътнат дадени несъответствия във вижданията си с любимите по редица теми или да ревизират идеята си за съвместно бъдеще. Тенденция към увеличаване ще се наблюдава по линия на доходите. Дните 5-8-и, 10-15-и и 22-24-и ще са с най-благоприятни изгледи за печалби.


 
    Share