Брой 01, 2019 XLIX   вход за абонати  
bg | en           

Предстои подписване на договори за изпълнение на текущия ремонт в града и селата от общината


Предстои подписване на договори за изпълнение на текущия ремонт в града и селата от общината

През месец февруари Община Троян обяви процедурите за текущ ремонт на улици в града и ремонт на улици в селата, както следва: „Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки на територията на град Троян през 2018 и 2019 г. по обособени позиции: 1.Ремонт /изкърпване и преасфалтиране/ уличната мрежа на гр. Троян 2.Ремонт тротоари и вертикална планировка в гр. Троян” и процедура „Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични настилки на територията на селата Балабанско, Балканец, Бели Осъм, Белиш, Борима, Врабево, Голяма Желязна, Горно Трапе, Гумощник, Дебнево, Добродан, Дълбок Дол, Калейца, Ломец, Орешак, Патрешко, Старо Село, Терзийско, Черни Осъм, Чифлик, Шипково, КК „Беклемето“. Вече има решение за избор на изпълнители за процедурата, отнасяща се до улиците в града. В момента се събират документи, които са необходими за подписване на договор. Комисията, разглеждала документите, е класирала на първо място участника „Микра-КМ“ ЕООД,  гр. Ботевград за обособена позиция 1.Ремонт /изкърпване и преасфалтиране/ уличната мрежа на гр. Троян. За обособена позиция 2.Ремонт тротоари и вертикална планировка в гр. Троян за изпълнител на обществената поръчка е класиран на първо място „ПСТ Плевен“ ЕООД, гр. Плевен.
За процедурата, отнасяща се до Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични настилки на територията на селата предстои да бъде направен избор на изпълнител.
На 21.05.2018 г. бяха отворени офертите за кръгово кръстовище. Две фирми участваха в процедурата за изграждане на кръговото при АИР-а. В етап на разглеждане на документите.
От дата 21.05.2018 г. има сключен договор за изпълнение на маркировката с фирма „Виалукс България“ ЕООД. Има договореност с изпълнителя, че при запазване на добри метеорологични условия (без дъжд) поне в три последователни дни, започва нейното изпълнение. Това е необходимо за качественото изпълнение и предпазване от бързо износване.