Брой 12, 2018 XLVIII   вход за абонати  
bg | en           

В Тетевен се проведе Дискусионен форум за ролята на ЕС за развитие на българското земеделие и участието на младите хора


В Тетевен се проведе Дискусионен форум за ролята на ЕС за развитие на българското земеделие и участието на младите хора
Специални гости на срещата бяха зам.-председателят на Народното събрание Емил Христов и народният представител Иван Миховски

На 17 май се проведе Дискусионен форум за ролята на ЕС за развитие на българското земеделие и участието на младите хора, който е част от дейностите по проект „Младите фермери - възродители на българското село“, финансиран по грантова схема  „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”.
Форумът бе уважен от зам.-председателя на Народното събрание Емил Христов и народния представител Иван Миховски, които бяха на посещение в община Тетевен по инициатива на г-н Миховски. На събитието присъстваха още кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, зам.-кметът Свилен Русинов, председателят на ОбС – Тетевен Мария Стойчева, изпълнителният директор на РСО „Централна Стара планина” Мариела Петрова, млади фермери от община Тетевен, ученици, учители, граждани и др.
Преди да започне форумът г-н Христов и г-н Миховски проведоха среща с кмета д-р Бояджиева, зам.-кметовете Борис Врабевски, Свилен Русинов, Тони Стоев и председателя на ОбС – Тетевен Мария Стойчева.
На форума бе презентиран филм за млади фермери и техните стопанства в община Тетевен, а Милка Нанова – НССЗ - ТОО, Ловеч представи презентация на тема: „Възможности за подпомагане на млади фермери по ПРСР 2014-2020“, след което се премина към дискусия между присъстващите и фермерите, участващи в проекта.
Зам.-председателят на Народното събрание Емил Христов се обърна към присъстващите, като първо поздрави младите фермери за избора им. Той пожела на всички тях да продължават да работя активно и да развиват стопанствата си, като отбеляза, че България е едно чудесно място и младите трябва да останат тук - да се развиват и успяват.
„Радвам се, че община Тетевен осъществи този проект, който макар и с малко финансиране, успя да реализира редица полезни дейности“, каза кметът на Тетевен. Д-р Бояджиева добави още: „Темата е ЕС и българското земеделие, а акцентът е младите хора. Община Тетевен има такива млади хора, които дават своя пример, че всеки може да се реализира дори и тук в малкия град, защото ЕС ни предоставя тази възможност“. Тя завърши своето  обръщение като благодари на всички взели участие в реализацията на проекта.
 Основната цел на проекта е чрез инструментите за публичност на Българското председателство на ЕС, да се популяризира и рекламира: Позитивното влияние от членството на България в ЕС върху мотивацията на младежите от малките общини за професионална реализация в родното място; Свободата на обмен на добри европейски и световни практики в селското стопанство; Ролята на европейското финансиране за този отрасъл като гаранция за сигурност, устойчивост и преодоляване на диспропорциите в развитието на регионите.
Проектът обхвана младежи от 15 до 29г. от община Тетевен, както и млади хора от  областите Ловеч, Плевен, Габрово и Търговище, обединени в Регионална младежка мрежа. Той е на стойност 4100 лева, от които собственият принос на Община Тетевен е 600 лв. Очакваният резултат след осъществяването на проекта е да се достигне до голям брой млади хора, които да бъдат запознати и насочени към земеделския сектор, като предпоставка за  създаване на собствен бизнес и преодоляване на обезлюдяването на българското село. Основното послание е, че животът на село и в малкия град не лишава младите хора от самочувствието им на граждани на Европа и света.
Партньори: Земеделски производители от община Тетевен, Основни и средни училища от община Тетевен, РСО „Централна Стара планина”, гр. Габрово, Общинска служба по земеделие – Тетевен.