Брой 9, 2018 XLV   вход за абонати  
bg | en           

Община Троян отчита ръст в инвестиционната активност за първото тримесечие на 2018 г., в сравнение със същия период на 2017 г.


Община Троян отчита ръст в инвестиционната активност за първото тримесечие на 2018 г., в сравнение със същия период на 2017 г.

Ръст в инвестиционната активност за първото тримесечие на 2018 г. бе отчетена след приключването му. Значителен ръст се наблюдава при одобрените инвестиционни проекти и издадените строителни разрешения спрямо 2017 г. (издадени 28 бр.), като за периода са издадени 51 бр.

За пореден период Община Троян се явява най-големият възложител в сферата на строителството – одобрени са проекти и са издадени строителни разрешения за енергийна ефективност за 5 бр. жилищни сгради, реконструкция на част от уличното осветление, асансьор в Добродан, градски парк „Лъгът“, физкултурен салон на НУ „Св. св. Кирил и Методий“. Значителни инвестиции бележи и дейността на ЧЕЗ, издадени са четири разрешения на ЧЕЗ, това са обектите в с. Орешак, Бизнес зона „Сврачи дол“, кв. 275 в гр.Троян (ЖК „Буковец“), ел. захранване на „Копа Хидросистем“ и дълго чаканата инвестиция в с. Г. Желязна (трафопост и захранване на вилната зона).

Експертите на администрацията наблюдават значително по-висока активност в строителството на нови мощности на местния бизнес – одобрени са проекти на „Калинел“, „Велде България“, „Глазура“ и „Шипково спа“.

Повече от два пъти (спрямо 2017 г.) са се увеличили издадените визи за проектиране (13 за 2017 г. – 29 за 2018 г.), както и издадените разрешения за изработване на ПУП (11 за 2017 г. – 21 за 2018 г.) и въведените в експлоатация обекти (13 за 2017 г. – 23 за 2018 г.).

Направените анализи показват, че повишената инвестиционна активност ще запази своя темп до края на 2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2018


 
    Share