Брой 12, 2018 XLVIII   вход за абонати  
bg | en           

Община Троян отново на челни позиции в проучването на програма Достъп до информация


Община Троян отново на челни позиции в проучването на програма Достъп до информация

На 18-ти април станаха ясни резултатите от проучване на програма Достъп до информация (ПДИ), осъществена чрез оценяване на интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт. Община Троян запази челни позиции и отново, както през 2017 г., е на трето място.

В периода 6 февруари – 30 март 2018 ПДИ прегледа и оцени интернет страниците на 567 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт.

В рамките на проучването бяха подадени 567 електронни заявления с искане за предоставяне на отчета по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2017. Задължение за изготвянето и публикуването на отчета, който трябва да включва данни за постъпилите заявления за достъп до информация, за направените откази и причините за това, институциите имат от приемането на ЗДОИ през 2000, а за публикуването му в интернет – след измененията на закона от 2008 (чл. 15а). Резултатите отчитат изпълнение на задълженията на общините, обхващащи публикуването на бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети, информация за обществените поръчки в секция „Профил на купувача“ и декларациите по Закона за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси.

 

 

 

20.04.2018


 
    Share