Брой 9, 2018 XLV   вход за абонати  
bg | en           

ние работим за вашите успехи


СПИСАНИЕ "БИЗНЕС КЛУБ" СЪС ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА ИЗЯВА НА ЕСЕННИЯ ПЛОВДИВСКИ ПАНАИР

 

 

 

 

 

Бизнесфорум: Експертите съветват -  "Как да постигнем по-високи резултати в бизнеса с цел растеж"

Това беше темата на форума, който организирахме, включен в официалната бизнеспрограма на есенния панаир в Пловдив. Представихме се с експерти, редовни автори в изданието ни. 

Целта ни беше да популяризираме добри практики, да дадем чрез нашите експерти идеи на бизнеса как и в какви насоки да се развива, как да се справя с проблемите с кадрите, как да определя цените на продуктите които произвежда, за да са адекватни с пазара и много други теми. Благодарим на Международен панаир Пловдив и на председателя на Съвета на директорите г-н Иван Соколов, че ни предоставиха възможността да представим идеите, каузата и мисията ни и експертите на сп. "Бизнес Клуб", които смея да твърдя са едни от най-добрите в България. 

Изданието ни от близо 5 години работи само и единствено за интересите на масовия български бизнес - микро, малък и среден. 

"НИЕ РАБОТИМ ЗА ВАШИТЕ УСПЕХИ" 

Проблемът, който продължава да стои пред тези всички предприемачи е, че трябва да са по-активни. Да не се страхуват от държавата и властите й, а да изискват повече, за да стават условията за бизнес в страната ни по-добри.

"Държавата създава правилата, бизнесът благата". От държавата зависи правилата да са такива, че предприемачите да могат да създават повече производства с висока принадена стойност и да плащат по-високи заплати на работниците си. 

Бизнесфорумът стратира с приветствие на заместник-кмета на Пловдив Стефан Стоянов, който акцентира на бурното икономическо развитие на града и региона, в който в последните години са инвестирани средства за стартирането на средно 15 нови предприятия годишно. 

Представям ви интересните за бизнеса теми, които представихме на нашия форум на Пловдивския панаир: 

- Интернационализация на МСП. Достъп до финанси, пазари и трудов пазар след 2020 г., представена от Веселин Халачев, председател на Обединени Бизнес клубове. 

- Възможности за европейско финансиране за МСП през 2018-2019 г.". представена  от адв. Биляна Тончева, прокурист на „Еко Глоуб” ООД.

- Защо е важна ангажираността на служителите? Национално изследване на ангажираността", представена от Светлозар Петров, Job Tiger – управител на най-голямата компания за комплексни и HR услуги.

Особен акцент на форума бе анализът на Томчо Томов, директор на Националния център за оценка на компетенциите при Българска стопанска камара.

Той представи международно проучване на Обществото за управление на човешките ресурси (SHRM), проведено през сред 10 000 HR специалисти. Проучването показва, че ключови за развитието на компанията са: 

1. Управлението на знанието в организацията (Knowledge management); 

2. Задържането и мотивирането на способните хора (Talent management); 

3. Управлението на преживяванията на служителите (Employee Experience Management) 

4. Управлението на различията, с акцент на поколенческите различия и насърчаването на дълъг трудов живот и способност за работа (Managing differences).

Във фокуса на презентацията на Томчо Томов бе поставен човекът като ключов ресурс за съвременната компания и решаващ фактор за нейната конкурентоспособност. «Човек не е машина, той има възприятия, емоции, ценности, очаквания, идеи, разбирания, нагласи, модели на мислене, потребности, интереси, его“, каза Томчо Томов и акцентира върху необходимостта от по-активно прилагане на т.нар. мениджмънт на преживяването. 

Томов цитира президента на ManpowerGroup Джефри А. Джорес, според когото "Работодателите трябва да станат по-ловки в начина, по който привличат, обучават и развиват своите служители, като преосмислят практиките си в управлението на хора, за да са сигурни, че разполагат с най-добрата среда, която да стимулира креативността, иновативността, съпричастността, страстта и познанието".

- Лидерът на промените. Как да управляваме успешно промяната в бизнес организацията?, представена от  Виктория Лазарова – личен и бизнес коуч за успех и развитие

- Бизнес растеж: Два подхода и техните етапи, представена от Владислав Цветанов, Академия за лидери

- ERP платформата като основа за растеж на бизнеса, представена от Анастас Шопов, търговски мениджър на ERP-България

- Мисия: Да подкрепим българския бизнес със специфичните знания за цените, отстъпките и управлението им, представена от д-р Антон Костадинов, Seven Of Seven

- Митове за устойчивото развитие, които пречат на растежа на бизнеса, представена от Климентина Рашева, управляващ партньор на Denkstatt България.

Компетентните мнения на всички тези специалисти и експерти може да прочетете на страниците на списанието ни.

Искам да споделя с читателите ни и едно лично мнение

Емблемата на българския бизнес Пловдивския панаир, според мен губи своя блясък. Той не е място за посещение на екскурзионни групи от пенсионери, които да дойдат да видят какво е изложено и да се разходят по гладките алеи.  

Да, направи ми впечатление, че бяха изложени и най-съвременни казани за ракия. Това произведение обаче касае много малка групичка от бизнеса, доколкото той е легален. 

Собствениците на най-голямата изложбена панаирна площ у нас би трябвало, според мен, да си "скъсат подметките", за да го направят отново най-престижното място за срещи на бизнеса и осъществяване на реални договарания и сделки. 

Собственик на Пловдивския панаир е и държавата. Защо тя не положи достатъчно усилия панаирът да стане отново  това,  с което България се е гордяла и е имало изложители от цял свят. 

Велислав  Русев  

 


 
    Share