Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

ИМА СВЕТЛИНА В ТУНЕЛА


ИМА СВЕТЛИНА В ТУНЕЛА


 

 

 

 

  Скъпи колеги, с огромно удовлетворение, бих искала да отбележа, че г-жа Даниела Везиева - зам. министър на икономиката за пореден път показа своето искрено уважение към представителите на малкия и средния бизнес, като спази своето обещание, дадено пред аудиторията на Националния бизнес форум, организиран от ОБК на 16 март, тази година:

  На 31.03.2016г., от 14:00 часа в Министерството на икономиката тя покани и се срещна с представители на ОБК и други бизнес организации. Основният акцент на срещата бе развитието на малките и средни предприятия. Не случайно, в екипа на г-жа Везиева бяха г-н Стамен Янев - изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, г-н Никола Стоянов - зам.изпълнителен директор на ИАНМСП, г-н Желяз Енев - директор на дирекция “Икономически политики за насърчаване“ и експерти от МИ. Г-жа Везиева и колегите й разказаха за последните си професионални посещения в Унгария, Молдова и Беларус. Интересен се оказа факта, че България е с 0,5 милиарда отрицателно експортно салдо спрямо Унгария. Все пак българската правителствена делегация е успяла да “измъкне” обещание от унгарския министър на външните работи и търговията за увеличение на вноса на български продукти от тяхна страна. Традиционно, основен интерес е бил проявен към туристическите услуги и хранителните стоки. Г-н Стоянов обеща да предостави информация на ОБК за цялата гама от търсени български продукти и услуги в Унгария.

  Интерес предизвика и информацията, предоставена от г-жа Везиева относно възможностите за бизнес от страна на българските МСП в Република Молдова, най-вече в съществуващите там 7 свободни икономически безмитни зони.

  Г-н Стамен Янев предостави на вниманието на присъстващите един твърде интересен доклад, подготвен от него и екипа на БАИ. По линия на нововъведините от БАИ нормативни промени, агенцията е спестила над 36 милиона лева от данъци на МСП, реинвестиращи своите печалби в райони с висока безработица.

  Говорейки за Беларус, там се очертават доста добри възможности за бизнес на МСП. Беларусите се интересуват от туризъм и български храни, основно ядки и плодове. (Членовете на ОБК могат да получат допълнителна информация за търсени стоки и услуги от Беларус). За българските ивеститори и индустриалци интерес би представлявала и предстоящата приватизация на беларуски предприятия.

  Календарът от предстоящи събития за МИ е доста претоварен. Едни от най-важните събития касаещи МСП са: Инвестиционните форуми в Босна и Херцеговина и Дубай; изложението на биохрани в Лондон; срещите на ИАНМСП с МСП в 24 български градове.

  От ОБК категорично подкрепиха г-жа Везиева и заявиха участието си в предстоящия МСП тест.
МИ и ОБК взеха решение да се сформира обща работна група за подготовка и участие в проект по програмите за безвъзмездна помощ на ЕК - Интеррег Европа и Дунав, финансирани от ЕФВР.

  Безспорно, най-интересен се оказа дебата, предизвикан от г-н Милен Стоев, член на ОБК, финансово-счетоводен и данъчен консултант. Той предложи изработване на общо становище и анализ по отношение на ефектите от въвеждането на по-висок праг за задължителна регистрация по ЗДДС, например 100 хил лева. Г-жа Везиева отговори, че вече в МИ обмислят подобно предложение и дори нейното такова е за праг от 100 хил евро. От ОБК се съгласиха да предоставят на МИ своите анализи по темата и дадоха да се разбере, че една такава инициатива ще се подкрепи от изключително голяма част от МСП.
 
  В края на срещата, г-жа Везиева се обърна с въпрос какви теми бихме желали да обсъдим при следващото ни вижданена 28 април, а г-н Халачев, председател на ОБК, предложи една от темите да бъде “Вторият шанс” - една от дестте опорни точки на основния европейски закон за МСП, Small Business Act.

  Изказваме огромна благодарност към зам.-министър Везиева и нейният екип. В тяхно лице ние видяхме реално работещи хора за интересите на МСП, за интересите на България. Видяхме, че има светлина в тунела. Станахме малко по-големи оптимисти. Убедени сме, че заедно ще постигнем добри резултати.

  Настъпи моментът, в който ние, представителите на малкия и средния бизнес, да бъдем по-активни, по-иновативни, по-уверени, по-целеустремени и най-вече, по-единни.

Обединени сме силни!
  Обединени ще успеем!


 
    Share