Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

ICAP BULGARIA

  Бранш:

Лице за контакт:
Длъжност:

Е-майл:
Интернет страница:
Телефон:

Адрес:
КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Теодорос Полидорос
Изпълнителен директор

icap@icap.bg
www.icap.bg
(02) 8014 100

София,
Бул. Христофор Колумб 43, София 1592


ICAP Bulgaria e част от ICAP Group - най-голямата Група за бизнес информационни услуги в Югоизточна Европа, с 1300 служители и силно присъствие в 6 държави (България, Гърция, Румъния, Сърбия, Босна и Херцеговина и Кипър). ICAP Group e сред малкото компании в Европа, одобрена като „Агенция за кредитен рейтинг" от Европейската служба по ценните книжа и борсите - ESMA. Групата има установени стратегически партньорства със световни лидери, като DUN & BRADSTREET, GOOGLE, HUTHWAITE, HOGAN Assessment Systems, Cut-e и NorthgateArinso.

ICAP Group оперира на българския пазар от юни 2006 г. чрез дъщерните си дружества ICAP Bulgaria, Cycle Credit Bulgaria и ICAP Employment Solutions Bulgaria, като генерира оборот от 3,5 милиона евро за 2015, има над 150 служители и повече от 300 служители на лизинг.

В рамките на дългогодишно споразумение, ICAP e ексклузивен доставчик за България на световния лидер в предоставянето на услуги за бизнес информация и управление на кредитния риск - Dun&Bradstreet (D&B), предоставяйки бизнес информация за компании от над 190 държави. От своя страна D&B предлага на своите клиенти в световен мащаб, актуална информация за българските компании, предоставена ексклузивно от ICAP Bulgaria.

В България, ICAP предлага широк спектър от услуги групирани в 4 основни категории:

Услуги за управление на кредитния риск
• Бизнес информация: ICAP Bulgaria притежава най-голямата база данни с финансова и търговска информация за над 1 млн. регистрирани компании в страната. Услугите на компанията в областта на управление на риска са надежден източник на информация и дават яснота за дейността, рентабилността и стабилността на дадена компания, предоставяйки необходимата информация за вземане на добри управленски решения.
• Услуги за събиране на вземания: Cycle Credit Bulgaria предоставя услуги за управление на вземания, даващи най-добрите резултати в рамките на законовата рамка.

Маркетингови решения
• Findbiz: Онлайн директорията Findbiz съдържа пълна и актуална бизнес информация за над 800.000 компании в България, Румъния, Сърбия и Гърция.
• Отраслови анализи: Отрасловите анализи и пазарните проучвания на ICAP Bulgaria изследват атрактивни сектори от българската икономика, анализират структурата, развитието и перспективите в съответния сектор.
• Контактен център: Контактният център на ICAP Bulgaria използва съвременно техническо оборудване за 150 телефонни агенти, има капацитет за обработка на 100 000 телефонни обаждания дневно, входяща и изходяща комуникация и предлага услуги за директен маркетинг.

Управленско консултиране
Използвайки различни източници на информация (ICAP, D&B, данни на клиенти), както и най-успешните международни практики и технологии, специалистите на ICAP Bulgaria в областта на управленското консултиране предлагат услуги за:
• Стратегическо и бизнес планиране - Управление на бизнес процеси - Програми за лоялни клиенти - Risk Compliance & Финанси - Маркетинг и продажби, с помощта на Enabling Technologies и Big Data анализи;
• Програми за лоялни клиенти - Risk Compliance & Финанси - Маркетинг и продажби, с помощта на Enabling Technologies и Big Data анализи
• Предоставяне на професионални консултации и експертна помощ при подготовка и управление на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
• Предоставяне на професионална техническа помощ за укрепване на административния и институционален капацитет на централната и местна администрация за изпълнение на различни публични политики и програми.

Човешки ресурси
• Подбор на ръководен и оперативен персонал - Обучения по търговски и меки умения - Оценка на служители и кандидати; центрове за оценка - Решения в областта на временната заетост (лизинг на персонал) и администриране на персонал
• Аутплейсмънт; кариерно консултиране; управленско консултиране

 

Галерия
Добавен в нашия каталог на 25.02.2016.