Number 6, 2018 XLIII   subscribers login  
bg | en           

The EuromoneyProduct Image

КОИ ОБЩИНИ ИЗПОЛЗВАТ НАЙ-МНОГО ЕВРОСРЕДСТВА

    This content is only available in Bulgarian language.

Entire article
КОИ ОБЩИНИ ИЗПОЛЗВАТ НАЙ-МНОГО ЕВРОСРЕДСТВА

НОВОСЪЗДАДЕНИТЕ ФИРМИ С ШАНС ЗА ЕВРОФИНАНСИРАНЕ ПО ОПИК

    This content is only available in Bulgarian language.

Entire article
НОВОСЪЗДАДЕНИТЕ ФИРМИ С ШАНС ЗА ЕВРОФИНАНСИРАНЕ ПО ОПИК

АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ЕВРОФИНАНСИРАНЕ

    This content is only available in Bulgarian language.

Entire article
АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ЕВРОФИНАНСИРАНЕ

АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ЕВРОФИНАНСИРАНЕ

    This content is only available in Bulgarian language.

Entire article

МОН СПЕШНО СТАРТИРА ПРОЕКТИ ЗА 240 МЛН ЛЕВА ПО ПРОГРАМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

    This content is only available in Bulgarian language.

Entire article
МОН СПЕШНО СТАРТИРА ПРОЕКТИ ЗА 240 МЛН ЛЕВА ПО ПРОГРАМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

ВРЕМЕ Е ЗА ХИБРИДНО ФИНАНСИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ПРОЕКТИЕК ПРЕДЛАГА ИНВЕСТИЦИИ ОТ 9,2 МЛРД. ЕВРО В НОВА ПРОГРАМА В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИПРИЕМАТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 9 УЧРЕДЯВАНЕ НА ГРУПИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ПРСР

    This content is only available in Bulgarian language.

Entire article
ВРЕМЕ Е ЗА ХИБРИДНО ФИНАНСИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ПРОЕКТИЕК ПРЕДЛАГА ИНВЕСТИЦИИ ОТ 9,2 МЛРД. ЕВРО В НОВА ПРОГРАМА В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИПРИЕМАТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 9 УЧРЕДЯВАНЕ НА ГРУПИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ПРСР