БРОЙ 2, 2018 XXXIX   вход за абонати  
bg | en           

Фондация Братя Бобокови - Нумизматичен Музей Русе


"ФОНДАЦИЯ БРАРЯ БОБОКОВИ - НУМИЗМАТИЧЕН МУЗЕЙ РУСЕ"

Днес 10.10 2017 г. на пресконференция в Музея на спорта, зала Булстрад Арена Русе, от името на Фондация Братя Бобокови. В присъствието на г-н Галин Григоров, Областен управител на гр. Русе, г-н Искрен Веселинов, Народен представител; Георги Пейчев, Изпълнителен директор на Проект Русе АД и множество журналисти, г-н Пламен Бобоков - съучредител на фондацията, официално обяви старта на строителните дейности по възстановяването на емблематичната за град Русе бивша Музикална гимназия и адаптирането й в сграда на първия частен музей в България - Нумизматичен Музей Русе. Планираната продължителност на работа е 9 месеца, а максималния брой работещи на строителната площадка - 55 човека. Строителството е възложено от Фондация „Братя Бобокови" на „АДИС КАЛИНОВ" ООД. Видът на строежа е „Реставрация, реконструкция, модернизация, преустройство, промяна предназначението и основен ремонт на съществуваща сграда /бивша Музикална гимназия/ в Нумизматичен Музей. На пресконференцията бе представен новия директор на Фондация Братя Бобокови г-жа Надежда Розева - автор на худовествени медали в постоянните колекции на Британския музей, Бергенския музей, Националната галерия в София и други световни музеи. Г-жа Розева е възпитаник на престижната Национална гимназия за древни езици и култури в София. Завършва Маркетинг в университета Рътгърс в Ню Джърси, след което работи във водещи издателски компании в САЩ. През 2005 се завръща в България и става главен редактор на издателство "Егмонт България". През 2015 прави специализация в отдела по монети и медали на Британския музей в Лондон, където помага за организирането и каталогизирането на бългаските исторически медали и банкноти от Освобождението до наши дни. Същата година учи културна дипломация в Берлин в Института по културна дипломация. През последната година, ръководи маркетинг отдела на Софийска филхармония. По време на пресконференцията, отчет за почти десет годишното съществуване на Нумизматичен Музей Русе, изнесе директорът на музея професор Димитър Драганов - Член на Английското Нумизматично Дружество, Лондон; Почетен член на Румънското Нумизматично дружество; Автор на 8 книги и над 100 научни публикации, отпечатани в реномирани специализирани издания по цял свят; Лауреат на множество български и международни награди. Интересни факти, свързани с Нумизматичeн Музей Русе са, че той е първият частен музей у нас и първият специализиран такъв в областта на нумизматиката в България. Липсата на собствена сграда го определя и като първият изцяло мобилен музей в страна. Основан е през 2008 г. с разрешение на Министерство на

културата. Въпреки, че музеят към момента все още не разполага със собствена сграда, благодарение усилията и методичната работа на професор Драганов, е успял да развие внушителна по обем и качество музейна дейност: Нумизматичен Музей Русе е подготвил, организирал и реализирал със собствени средства 38 гостуващи нумизматични и археологически изложби в почти всички големи български музеи в градовете: Русе, Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Шумен, Благоевград, Плевен, Кюстендил, В. Търново, Силистра, Добрич, Перник и др.). Реализирани са и няколко постер изложби в чужбина. По показател реализирани "гостуващи изложби" Нумизматичният Музей Русе е на първо място в страната. По статистически данни на музеите, в които е гостувал, изложбите му са посетени общо около 600 000 души. Освен това музеят е конструирал специални електронни витрини за експониране на монети. Това са лесно преносими мобилни витрини за изложби, снабдени с компютър, монитор и касета за експониране на монетите. Те са най-модерните витрини за експониране на монети и са новост за музейното не само у нас, но и в чужбина. Трябва да се отбележи и изключително значимата научноизследователска дейност на музея. Нумизматичният музей е представял страната на различни научни международни форуми (конгреси, симпозиуми, конференции), като най-важни са световните нумизматични конгреси, провеждани на всеки 6 години. Последните два конгреса са проведени съответно в Глазгоу (2009 г.) и Таормина, Сицилия (2015 г.). На конгреса в Глазгоу е дадена само една награда и тя е връчена на проф. Димитър Драганов за постер презентацията му "Монетите на скитските царе", разработена върху колекцията със скитски монети на Нумизматичен Музей Русе. Впечатляваща по своя обем и качество е издателската дейност на музея. Издадени са общо 8 научни книги и около 40 научни статии, публикувани в реномирани научни издания в България, САЩ, Англия, Германия, Белгия, Румъния, Италия, Испания, Гърция и други.
*Списък на издадените книги на Нумизматичен Музей Русе:
1. Sylloge Nummorum Graecorum, Bulgaria, Ruse, Bobokov Bros. Collection, Thrace & Moesia Inferior, Volume 1: Deultum, Sofia, 2005 (430 стр.) 2. Монетосеченето на Деултум. София, 2006 (483 стр.)
3. The coinage of Deultum. Sofia, 2007 (475 стр.)

4. The Coinage of the Scythian Kings in the West Pontic Area. Sofia, 2015 (310 стр.)
5. Монетите на скитските царе. София, 2012 (30 стр., брошура)
6. The Coinage of the Scythian Kings. София, 2016 (33 стр., брошура)
7. Sylloge Nummorum Graecorum, Bulgaria, Numismatic Museum Ruse Collection, Thrace & Moesia Inferior, Volume 2: Apollonia Pontica, Sofia, 2017
8. Ex Nummis Lux. Studies in Ancient Numismatics in Honour of Dimitar Draganov. Sofia, 2017 (480 стр.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

*Информация за строителните дейности:
- Дата на откриване на строителната площадка: 27.09.2017 г.
- Точен адрес на строителната площадка: имот № УПИ - XI - 1861, кв.226, ул. „Борисова" №33
- Възложител: Фондация „Братя Бобокови", гр. Русе
- Вид на строежа: обект "Реставрация, реконструкция, модернизация, преустройство, промяна предназначението и основен ремонт на съществуваща сграда /бивша Музикална гимназия/ в Нумизматичен музей
- Строител: „АДИС КАЛИНОВ" ООД гр. Русе, ул. Бистрица №4
- Планирана дата за започване на работа на строителната площадка: 25.09.2017г.
- Планирана продължителност на работа на строителната площадка: 9 месеца
- Планиран максимален брой работещи на строителната площадка: 55 човека

 

*Дейности на Нумизматичен музей Русе:
-Да съхрани на културното наследство на гр. Русе чрез реставрация и реновация на сградата, като една от най-емблематините в България след освобождението; -Да съхрани и представи колекцията, събрана от Братя Бобокови по един съвременен и достъпен начин в първият регистриран нумизматичен частен музей в България; - Да се обособи като водещ културен институт от национално значение в областта на нумизматиката; - Да стане основно средище на нумузматиаката и нумизматите в България; - Да се превърне в модерен и действащ частен музей, създаден по примера на водещите музеи по света, който да предостави цялостно изживяване на посетителите: запознаване с колекцията, посещение на образователния център и интерактивния музей, частта за отдих с кафене и ресторант, библиотека, музеен магазин, конферентна и конгресна част. - Да създаде първата в България музейна колекция от съвременни художествени медали на най-добрите автори в областта на медала; - Да образова младото поколение в обастта на нумизматиката чрез активни образователни програми в училища, университети, читалища, образователни центрове и др. - Да привлича нови публики и активно да участва в културния живот на гр. Русе, региона и съседна Румъния - Да създададе предпоставка за взаимоотношения между хора със общи интереси в нумизматиката - Предвид развитието на съвременните дигитални технологи и техните огромни възможности за споделяне, ще създадем интерактивна платформа за общуване между хората и организациите, които се интересуват от нумизматика, ето за това като начало регистрирахме - www.numismaticscloud.com

*Проф. д-р Димитър Драганов - кратко представяне
- Директор на Нумизматичен Музей Русе - Член на Английското Нумизматично Дружество, Лондон - Почетен член на Румънското Нумизматично дружество - Автор на 8 книги и над 100 научни публикации, отпечатани в реномирани специализирани издания по цял свят. - - - Лауреат на множество награди, сред които: * 1998 - Почетна грамота на Министъра на културата за значими приноси към

българската култура; * 2009 - Poster Prize Medal for the best poster presentation at the International Numismatic Congress in Glasgow, 2009 * 2010 - Награда на Нумизматичен Музей Русе на Панаира на Музейните Изложби за иновативно експониране на културното наследство (чрез специални електронни витрини); * 2012 - Плакет "Русе" на община Русе за значими приноси за развитието на науката и културата на русенския регион; * 2017 - Наградата "Златен век" на Министерството на Културата; * 2017 - Наградата на Сдружението на Българските музеи за цялостен принос към музейното дело в България;

*Надежда Розева - кратко представяне
Надежда Розева е автор на худовествени медали в постоянните колекции на Британския музей, Бергенския музей, Националната галерия в София и други световни музеи. Тя е възпитаник на престижната Национална гимназия за древни езици и култури. Завършва Маркетинг в университета Рътгърс в Ню Джърси, след което работи във водещи издателски компании в САЩ. През 2005 се завръща в България и става главен редактор на издателство "Егмонт България". През 2015 прави специализация в отдела по монети и медали на Британския музей в Лондон, където помага за организирането и каталогизирането на българските исторически медали и банкноти от Освобождението до наши дни. Същата година учи културна дипломация в Берлин в Института по културна дипломация. През последната година, Надежда ръководи маркетинг отдела на Софийска филхармония, най-престижният симфоничен оркестър в България.

 

 

 

11.10.2017


 
    Share