Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

Европа намали парниковите газове с нови технологии, България с неразвита икономика


Европа намали парниковите газове с нови технологии,
България с неразвита икономика

 
  Емисиите на парникови газове в ЕС са продължили да намаляват през 2014 г., с отбелязано понижение от 4,1%, с което нивото им е спаднало с 24,4% под това от 1990 г. Това става ясно от годишния доклад за инвентаризация, публикуван от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) за 2015 г.

  "Обнадеждаващо е, че Европа успява значително да редуцира емисиите на парникови газове от 1990 г. насам. Това е важна стъпка към достигане на поставените за 2030 и 2050 г. цели за ограничаване на климатичните промени. За да ускорим прехода към нисковъглеродно общество, трябва да продължим с инвестициите в технологии и иновации, целящи намаляване на зависимостта от изкопаеми горива", заявява изпълнителният директор на ЕАОС Ханс Бруйнинкс.

  Като абсолютна стойност, от 1990 г. емисиите на парникови газове в ЕС са се понижили с 1383 млн. тона (Mt), достигайки 4282 Mt еквивалент на CO2 през 2014 г.

  Според доклада, намаляването на емисиите е резултат от много фактори, включително увеличаване приложението на ВЕИ, употребата на горива с по-ниско въглеродно съдържание, подобрения в енергийната ефективност, както и структурните промени в икономиката. Потреблението на енергия за отопление на домакинствата също е спаднало, тъй като от 1990 г. насам зимите в Европа стават все по-меки.

  В доклада се посочва още, че България е сред 13-те страни от ЕС, които са на път да изпълнят всички три национални цели относно климата и енергетиката за 2020 г. – за дял на възобновяемите източници, енергийна ефективност и намаляване на емисиите парникови газове от секторите транспорт, селско стопанство, сгради и управление на отпадъците. Не така стоят нещата в сектор енергеника. Има и увеличение при повишавенето на дела на отопление на жилищата с дърва и брикети от биомаса.

  Икономиката на страните от Стара Европа за периода 1990-2014 е нарастнала с 46 %. Намалението на вредните газове се дължи основно на въвеждането на нови енергоспестяващи технологии и иновации. България не е сред тези интензивно развиващи се страни. Спадът на парникови газове от енергениката, която освен АЕЦ и ВЕИ разчита на топлоцентрали се дължи основно на това, че потребителите на енергия са намалели. Според енергийни експерти само енергията произвеждана от АЕЦ и Марица Изток е достътъчна за цялото потребление в България. Те посочват още, че битовото и комуналното потребление в пиковите зимни месеци и повече от това на промишленоста.

tabbb_08.png


 
    Share