Брой 02, 2019 L   вход за абонати  
bg | en           

ЕЛПРОМ-ЕТ АД Производство на електросъоръжения

  Бранш:

Лице за контакт:
Длъжност:

Е-майл:
Интернет страница:
Телефон:

Адрес:
ЕНЕРГЕТИКА

инж. Нигохос Хубесерян
Изпълнителен директор

elprom@elprombg.com
www.elprombg.com
GSM 0888 27 44 97; 058 683 897

Добрич,
бул. "Добруджа" No 2


УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ и ИНВЕСТИТОРИ !

С настоящата презентация, Ви представяме накратко дейността на Фирма „ЕЛПРОМ ЕТ" АД гр Добрич.
Дружеството е наследник и продължител на дългогодишните традиции в Добруджански регион и страната свързани с производството на електросъоръжения за основни отрасли от националната икономика, каквито са: енергетиката, индустрия, промишлено и жилищно строителство .
Предметът на дейност и следваната стратегия за бъдещо развитие, утвърждават фирмата главно като инженерингова организация, съсредоточаваща дейноста си в следните основни направления:

 Проектиране, производство, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на:
- Серия Комплектни Трансформатарни Подстанции за 6, 10 и 20 kV, бетоново-панелен или моноблоков тип /БКТП, МБКТП/ и с метално- ламаринен панелен корпус - тип "сандвич" в схемни изпълнения: еднотрансформаторни и двутрансформаторни с мощост до 1600 kVA.
- Присъединителни БКТП за вятърни, фотоволтаични генератори
- Комплектни Разпределителни Уредби средно напрежение /СрН/ за присъединяване на парково изградени вятърни електрогенераторни обекти към преносно разпределителната мрежа - 20 kV, изградени на база бетоновопанелни или моноблокови закрити конструкции ;
- Самостоятелни Разпределителни Уредби средно напрежение /СрН/, изградени на база бетоново-панелни или метални контейнерни корпуси с вградени в тях KРУ-SF6
- Комплектни Разпределителни Уредби СрН - /за 6, 10, 20 кV/ - за ОТКРИТ монтаж, рудничен тип, мобилни, предназначени за руднични и кариерни обекти.
- Специализиран тип мобилни Комплектни Разпределителни Устройства до 20 kV, открит монтаж, предназначени за открити рудодобивни и кариерни терени и площадки;

- Широка гама електрически табла /силови, оперативни, др./ и на тази база - Комплектни разпределителни устройства / РУ-0,4 kV/, предназначени за нуждите на електроразпределителните дружества, промишлено-индустриалните предприятия, жилищно-сградното стрителство и др. обекти;
- Шкафове и касети за градски разпределителни мрежи, метални и полиестерни варианти, с автоматични предпазители , вертикални разпределителни предпазители;
- Ел. табла: силови, командни и табла за управление, предназначени за промишлеността.
- Едно и Двусекционни Електромерни табла, за открит и закрит монтаж , тип ТЕМЗ и ТЕМО, съобразени с изискванията на Електроразпределителните дружества.
- Серия табла ниско напрежение за жилищното строителство, хотелски комплекси, ваканциони селища, голф-игрища и др.:
- Специализирани табла за управление на телферни и повдигателни устройства

Фирмата разполага с изцяло организиран и поддържан, напълно затворен цикъл на производство, обхващащ дейностите по: разработването на нови продукти, използването на собствено технологно оборудване за изработка на метални конструкции, прилагане на съвременна технология за нанасяне на прахово покритие по електростатичен способ, цялостна вторична и първична комутация в обособен ел. монтажен участък и оборудван такъв за крайни заводски изпитания.
За извършване на Пусково наладъчни дейности и въвеждане в експлоатация на различни съоръжения, фирмата разполага със собствен Акредитиран, мобилен ОРГАН за КОНТРОЛ за изпитания на изолации, откриване на кабелни повреди, тестване на апаратура и съоръжения.
Качеството на работа във дружеството е обвързано и гарантирано с внедрената и действаща СУК на база DIN EN ISO 9001- 2015, за което е издаден и сертификат за Качество от Рина България.

Актуална продуктова информация може да получите на нашата интернет страница www.elprombg.com или да ни посетите в централния ни офис в гр.Добрич.,

 

 

Галерия
Добавен в нашия каталог на 24.04.2018.