БРОЙ 2, 2018 XXXIX   вход за абонати  
bg | en           

ЕК стимулира банковото кредитиране за МСП в България чрез "гаранции срещу риск"


ЕК стимулира банковото кредитиране за МСП в България чрез "гаранции срещу риск"

 

 


Европейската комисия одобри нова финансова схема, по която малките и средните фирми в България да получават облекчени банкови заеми. България е третата страна от ЕС след Испания и Малта, която приема такава инвестиционна програма. Тя започва да работи в началото на 2016 г.

Според Европейската комисия парите по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" ще достигат до много повече малки и средни предприятия, ако бъдат давани не като пряка безвъзмездна помощ, а под формата на гаранция срещу риск.

Затова 200 милиона лева от вече заделените за България средства ще се пренасочат към нов финансов инструмент. Те ще се използват за банкови гаранции, благодарение на които желаещите фирми ще получат между 800 млн. и 1,2 млрд. лева нови заеми от банки при по-ниски лихви.

Тази програма е част от усилията на Комисията да насърчи страните-членки да използват повече финансови инструменти и така да постигат по-голям ефект от европейското финансиране за малките и средни фирми.

200 млн. лева за България са по новата ОП „Инициатива за МСП". Средствата са от Европейския фонд за регионално развитие.

„Тези 200 милиона лева от европейския бюджет ще отидат за банкови гаранции, за да ползват българските малки и средни предприятия заеми за общо до 1.2 милиарда лева. Парите ще им помогнат да разширят бизнеса си, да излязат на нови пазари, да наемат повече служители. Призовавам ги да бъдат активни и да използват европейското финансиране, за да постигнат по-добър живот за себе си и за хората около тях", каза в характерния си стил заместник-председателят на ЕК Кристалина Георгиева. Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви от своя страна: „Искам да поздравя българските власти за участието им в инициативата за МСП. Сега България е в челната група на страните от ЕС, които се ползват от този новаторски инструмент. Малките и средни предприятия са двигателите на растежа и новите работни места в Европа. За да успява икономиката на ЕС, те трябва да имат по-добър достъп до финансиране".

„Приетата в България инициатива за МСП ще даде тласък на стартиращи и малки предприятия от София до Варна и навсякъде другаде. Искаме държавите-членки да използват средствата на ЕС по нови и креативни начини, а България прави точно това. След Испания, Малта и България, искаме повече страни да се включат в инициативата, каза и заместник-председателят на ЕК Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността.

Първите резултати българският бизнес ще види, усети и сподели най-рано през лятото на 2016 година.


 
    Share