Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

Дигитална трансформация на бизнеса


Дигитална трансформация на бизнеса

  Димитър Димитров е търговски директор на “И Ар Пи България” ООД (ERP.BG) и има ключово участие в десетки успешни продажби на системи от типа ERP (enterprise resource planning), BI (business intelligence) и CRM (customer relationship management). С 12 годишният си опит, Димитър Димитров е сред водещите консултанти в областта на Sales&ERP в България. Той има магистратърска степен по „Управление на индустрията“ и „Бизнес анализ и ERP решения“ от УНСС и Висше училище по застраховане и финанси, както и бакалавърска степен по „Управление на индустрията.

Димитър Димитров е хоноруван преподавател във Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), където води курс по “Системи за управление на ресурсите на предприятието (ERP)“ пред студентите от магистърската програма „Бизнес анализ и ERP решения“. През последните години многократно е гост-лектор в УНСС, ВУЗФ, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ и семинари на ERP Academy по теми, свързани с продажбени умения и практики в сферата на CRM и ERP системите, практически примери и теоретични постановки.

Научните му интереси обхващат развитието на бизнес софтуера и по-конкретно системите от клас ERP, CRM, BI, MRP и CRP, обединените комуникации, както и редица други бизнес софтуерни решения.

 В предишния брой разказах за начинът на работа на софтуерните системи за управление на бизнеса и за това как основната им логика се променя. Споменахме, че при дигиталната трансформация, постмодерните ERP системи са взели най-доброто от All in One и Best of breed решенията, което е една от основните революции в бизнес софтуера. 

Другото, което определя дигиталната трансформация като такава, са четири основни термина. IoT – Интернет на нещата. Тук виждаме много по-голяма свързаност между различни устройства, които да ни подават тази първична информация, която след това можем да обработим в бизнес приложенията. BigData– възможността да събираме и съхраняваме все по-голям обем от информация, която можем да обработваме. SaaS  обединява всичко свързано с облачност, което сваля една огромна тежест от страна на потребителите – първо изобщо да не мислят за хардуер и хардуерно осигуряване и второ, защото намалява финансовия ресурс, свързан с внедряване на бизнес софтуер. Поддръжката на системи от клас ERP става все по-ниска  и позволява лукса да пробваш дали системата е подходяща за теб.  Четвъртият термин, който ще засегнем е User Еxperience. Защо се промениха бизнес софтуерите? При стандартните ERP системи, които от 2000г. масово навлизат в световен мащаб, до 2010г. фокусът беше към клиента – интегрирани  CRM системи, увеличаване на функционалния обхват с инструменти, които могат да позволят да обслужваме клиентите все по-добре и т.н. Това произтича от факта, че след индустриалната революция през 70-те години се оказа, че ние можем да произвеждаме неща, но няма на кой да ги продадем и фокусът беше върху клиента и възможността да намерим клиента.  Какво се случва сега? Сега си говорим за глобален пазар, за онлайн търговия, за това, че всъщност клиентите ги има, наши потенциални клиенти са целия свят. И другото – те ще ни намерят, съответно ние трябва  да предоставим най-доброто качество на предлаганата услуга и за това вече фокусът е върху служителя. Клиента продължава да бъде цар, но ние трябва да му предоставим една качествена услуга за да избере нас, защото както имаме за потенциални клиенти целия свят, така и клиентът има за потенциален доставчик системи от целия свят. Т.е. тук вече фокусът е качеството на обслужването и възможността цялата система да предостави необходимия инструментариум за най-добро и качествено обслужване на самия клиент. Ние искаме нашите служители да могат да работят бързо и качествено, защото клиентът ще ни намери. 

Българският бизнес трябва да започне да мисли в посока да става все по-дигитален. Все още има фирми, които работят с по няколко системи, опитвайки се да постигнат Best of breed начин на работа, но неуспешно. Това, което най-много губят, изключвайки разходите, за да поддържат тази интеграция, е верността на данните, възможността да подобрят качеството на предлаганата услуга и качеството на обслужването на клиента.  По-правилното решение са All in One решенията, защото всички софтуери са предварително интегрирани и при тях няма неясни данни и софтуери, което гарантира и пълната интеграция на информацията в данните. При тях вече имаме възможността да плащаме само за това, което използваме. Използвайки такъв тип решение като SaaS (софтуер като услуга) финансовия риск и нуждата от финансов капитал да започнеш да работиш с ERP са много по-ниски. В дългосрочен план работата с All in One системи е все по-ефикасна и разходите стават все по-ниски, защото цялото перо за хардуер – системно  администриране, интеграции и поддържане на интеграции изчезва.


 
    Share