БРОЙ 2, 2018 XXXIX   вход за абонати  
bg | en           

ДЕВА


ДЕВА (24 АВГУСТ – 23 СЕПТЕМВРИ)

Предстои ви да свършите много работа по проверка на текущи документи, отчети и плащания, срокове на договори и пр. Прегледайте ги задълбочено, за да нямате уязвими страни пред държавни институции. Възможно е да водите преговори с контрагенти извън вашето населено място или с такива от недалечни страни. Кореспонденцията с хора, с които се познавате сравнително отскоро, е вероятно да се окаже интересна и перспективна, но за да сте наясно с всички аспекти на евентуално бъдещо сътрудничество, ще трябва да съберете още допълнителна информация, а и да направите разчет на наличните си капитали, да прецените дали компетентността на специалистите във фирмата ви е достатъчна и тогава да осъществите среща с нови партньори. Моментът е удачен за подготвяне и стартиране на проекти в издателската и изобщо в интелектуалната област, в сферата на обслужването и комуникациите, за реклама и пътувания, за разширяване на кръга от полезни делови връзки. Във всичко предприето от вас, се постарайте да обезпечите юридически своето участие, да защитите интересите си: не всички ще са лоялни към вас, а и не е изключено от миналото да изплуват неуредени докрай правни проблеми, налагащи бързата ви намеса за придвижването им. Дребни, но съществени детайли в дейността ви ще стоят често на дневен ред: не ги подценявайте, а им отделете нужното време, така впоследствие ще си осигурите спокойствие и ще можете да се съсредоточите върху други актуални активности. Балансът между приходите и разходите ще постигате с повече усилия, заради някои внезапни харчове в семейството, за вас самите и за близки хора. По линия на чувствата, претеглете всички "за" и "против" сегашната връзка и вземете решение за бъдещето си.


 
    Share