Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

Държавата трябва да улеснява малките и средните фирми в достъпа им до финансиране


Цветан Симеонов, председател на БТПП:
Държавата трябва да улеснява малките и средните фирми в достъпа им до финансиране

 

 

 - Бизнесът влиза с умерен оптимизъм в новата 2016 г. Имате ли послание за малкия и среден бизнeс - да инвестира ли в нови проекти или да изчака по-добри времена?

- Пасивната позиция е най-неподходящата. Само активно търсене на партньори, следене на тенденциите в сектора, новостите за съответния вид стоки или услуги, добавяне на иновативни решения - откриват пътя към устойчиво и възходящо развитие на фирмите. Прави впечатление, че пласирайки успешно дадена стока, МСП забавят търсенето и предлагането на новости  и в един момент се оказват изостанали от тенденциите.

  Всеки добър и конкурентен проект,  дори и при най-тежките условия, каквито считаме, че вече са отминали, би успял. Ключов момент за малките фирми остава достъпът до финансиране. Европейските фондове имат различни механизми за подкрепа (Програмата за конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия (COSME) и др.), но важна роля за успешното използване на финансовата помощ има администрацията.

  И тук препоръките на БТПП към органите, управляващи програмите, са за по-бърза оценка на проектите, своевременни плащания към бенефициентите и облекчена отчетност.

  Има много други пътища за търсене на финансиране, но разковничето е в изготвянето на добър и убедителен бизнес проект. И тогава на разположение са не само банките, и „Бизнес ангелите“ и „crowdfunding“, а защо не и през борсата.

  Оценяваме благоприятно и факта, че София попада сред 10-те топ-дестинации за т.нар. „стартъп бизнес“ (по класация на швейцарската компания Seedstars World от октомври 2015 година).

- Според проучването на БТПП за бизнес климата очакванията за нова заетост не са добри, но от друга страна бизнесът се оплаква от некачествена работна ръка. Създаването на нови специалисти е дълъг процес. Какви са вижданията ви за решение на проблема?

- Възможност за решаване на този проблем в краткосрочен план са схемите за финансиране на работодатели, които наемат хора от други населени места – т.е. насърчаване на трудовата мобилност. Имаме информация от наши членове от Северозападна България за сериозен недостиг на квалифицирани кадри, макар и при високи нива на безработица там. Значително ще се подпомогнат фирмите ако се осигурят средства, с които те ще могат да наемат на работа квалифицирани кадри от други градове. Но цялостното решаване на проблема с недостига на квалифицирани кадри преминава през образованието – по-скорошното му адаптиране към нуждите на бизнеса с повече практическата насоченост. Реформите в образованието в тази посока трябва да бъдат подкрепени включително и с привличане на предприемачи от практиката като преподаватели по съответните професии.

- Социалната система в България е в постоянно кризисно състояние. Трябва ли да се промени пенсионния модел?

- Добре е, че правителството събра кураж да продължи реформата. Социалната система и в частност пенсиите са пряко зависими от икономиката и от заетостта и е ясно, че ако няма достатъчно работещи, дефицитът в бюджета за пенсии ще продължи да расте. Макар че през тази година всички социални партньори се обединихме около предложения за пенсионна реформа, които включват мерки с хоризонт до 2029 г., от БТПП считаме, че е нужно още да се въведе единен начин за осигуряване върху реалната заплата за всички работещи, независимо в частния или държавен сектор. Така ще може да се осигурят, както повече средства в бюджета за пенсии, така и ще има равнопоставеност между всички осигурени лица.

  По отношение на осигуряването считаме, че не трябва да се противопоставя осигуряването в НОИ или в частни фондове. БТПП подкрепя запазването на три-стълбовия модел на пенсионно-осигурителната система, като сме на мнение, че в бъдеще е необходимо да се доразвива капиталовия стълб (т.е. осигуряването в частни фондове) с цел да се отчита индивидуалния принос на всеки осигурен. 


 
    Share